Navigace

Obsah

Územní plán Slatiny nad Úpou

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou vydalo na svém zasedání dne 12. 5. 2020 pod číslem usnesení 20/03/12 - 2020/05/12 územní plán Slatiny nad Úpou formou opatření obecné povahy. Územní plán nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2020.

Textová část

Územní plán Slatina nad Úpou - textová část 2,3 Mb

 

Grafická část

Územní plán Slatina nad Úpou - výkres základního členění území 1,1 Mb

Územní plán Slatina nad Úpou - hlavní výhres 2,4 Mb

Územní plán Slatina nad Úpou - výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 Mb

 

Územní plán Slatina nad Úpou - koordinační výkres 4,4 Mb

Územní plán Slatina nad Úpou - výkres širších vztahů 1,4 Mb

Územní plán Slatina nad Úpou - výkres předpokládaných záborů půdního fondu 2,5 Mb

 

Sparostka obce - Marie Pokorná

Místostarosta obce - Jaroslav Kordina