Navigace

Obsah

Mikroregion Úpa

Mikroregion ÚpaDobrovolný svazek obcí ÚPA sdružuje 19 obcí a dvě města, která se rozkládají poblíž řeky Úpy. Přesto, že Úpa není největším tokem světa ani regionu, přesto je to ta z nejkrásnějších řek, která regionem protéká. Možná i proto, že se o ní ve svém proroctví zmínila i Sibyla a na jejích březích si hrávala Barunka, která později už jako spisovatelka se o Úpě mnohokrát zmiňovala.
Slatina nad Úpou je členem Mikroregionu Úpa.

Pro více informací klikněte na název článku.Předmět činnosti

Svazek obcí 1866

Logo 1866Obec Slatina nad Úpou úzce spolupracuje na rozvoji regionu s okolními obcemi. Od roku 2002 je členem „Svazku obcí l866“, který sdružuje obce Červenou Horu, Provodov-Šonov, Slatinu nad Úpou, Studnici, Vysokov a Žernov. 

Historie svazku

Historie svazku začala dnem 15. září 1999, kdy bylo založeno „Sdružení obcí 1866“. Iniciátorem vzniku této právnické osoby byla obec Studnice. Zakladatelskými obcemi se kromě ní staly: Červená Hora, Provodov-Šonov, Vysokov a Žernov. Název sdružení byl zvolen podle historické události, neboť právě v tomto kraji se odehrály nejkrutější boje Prusko–rakouské války z roku 1866. Válečné události výrazně ovlivnily vývoj území a zanechaly zde největší koncentraci pomníčků a památníků, nesmazatelných stop této smutné události. K datu l. ledna 2002 se sdružení transformovalo na právnickou osobu s názvem „Svazek obcí 1866“, který se následně rozšířil o obec Slatinu nad Úpou.

Pro více informací klikněte na název článku.Předmět činnosti

Svaz cestovního ruchu Kladské pomezí

Kladské pomezíBranka byla v roce 1997 založena jako Nadace Branka a měla 19 členů. Podnět k založení dal Okresní úřad Náchod, za účelem rozvoje cestovního ruchu v okrese a finanční dotací tuto činnost podporoval do konce roku 1999. Vzhledem k omezeným možnostem členství a formy činnosti byla v roce 2000 nadace transformována na tyto subjekty: Svaz cestovního ruchu BRANKA a BRANKA, obecně prospěšná společnost. Nově se jedná o Svaz cestovního ruchu Kladské pomezí.
Slatina nad Úpou je členem Svazu cestovního ruchu Kladské pomezí.

Pro více informací klikněte na název článku.Předmět činnosti