Navigace

Obsah

Římskokatolická farnost Boušín

Kostel

Boušín je samota patřící k nedaleké obci Slatina nad Úpou. Je zde kostel s farou, starobylá sýpka a čtyři venkovské chalupy. Kolem kostela je hřbitov a pod kostelem v lese kaplička se studánkou. Boušín připomíná Božena Němcová ve své Babičce a Alois Jirásek vložil do Boušína první díl svojí kroniky U nás. Od 15. století je Boušín mariánským poutním místem.

Mše se konají každou neděli od 11:00 hodin.
V květnu se konají mše od 18:00 hodin s májovou pobožností.
Pouť 31. května ( nebo v neděli po tomto datu ).
Posvícení v neděli po 14. září.

Pro více informací klikněte na název článku.Kontakty

Pro více informací klikněte na název článku.Kostel Navštívení Panny Marie

Pro více informací klikněte na název článku.Mariánská kaplička

Farnost Boušín

Boušín je dnes farností dosti malou, co se týká územní rozlohy, ale dosti velkou, co se týká lidských srdcí! Každou neděli ožívá malé prostranství před kostelem lidmi, kteří sem přicházejí procházkou nebo přijíždějí auty z přifařených obcí i odjinud. Rádi chodí na Boušín na mši sv. A i když jsou třeba zdaleka, je to "jejich kostel", který každého příchozího zve ke ztišení a modlitbě. Chvála Boha Stvořitele, která v tomto krásném koutu přírody stoupá z lidských srdcí, je pro mnohé pohlazením pro duši. S týdenní pravidelností se nad údolím Úpy nese hlas zvonku z věžičky kostela, který všem oznamuje, že na boušínský oltář právě v tu chvíli přichází Pán.

Farnost Boušín

Úcta a láska přátel Boušína ke Kristu v Eucharistii vrcholí každoročně slavností Božího Těla a eucharistickým průvodem kolem kostela v rozkvetlé přírodě.
Rovněž mariánská úcta má zde hluboké kořeny, díky zasvěcení kostela. Zvláště květnové mše sv. a pobožnosti ke cti Panny Marie jsou hojně navštěvovány a všichni se na májové na Boušíně upřímně těší, vždyť Panna Maria zde tolik duší přivádí blíž ke Kristu! - To nám říká i obraz na hlavním oltáři od Gustava Vacka, červenokosteleckého rodáka a přítele Boženy Němcové: Kdo se setká s Pannou Marií, setká se i s jejím synem v radostném objetí. Boušínští farníci berou starost o svůj kostel opravdu vážně. O tom svědčí i nově vzniklá ekonomická rada farnosti, která začíná zdárně pracovat a velmi dobře spolupracuje s duchovním správcem.

Fara BoušínVšichni chceme, aby boušínský kostelík byl i nadále místem, kde se lidé cítí dobře a kde se radují z Boží blízkosti. Přejeme si, aby i příštím generacím byl námi zachován v dobrém stavu.
"To je na Boušíně. Dá-li Pán Bůh zdraví, také se tam jednou podíváme, až tam bude pouť!" Pojedete-li do kraje Boženy Němcové, nezapomeňte Boušín navštívit. Budete vítáni - a nejen o pouti.
Určitě Vás toto místo obdaruje svým malebným kouzlem.