Navigace

Obsah


Základní organizace Českého zahrádkářského svazu

Myslivecké sdružení BoušínSOUČASNOST - naše organizace má 50 členů. Každoročně je pořádán ples, výroční členská schůze spojená s odbornou přednáškou a jednodenní zájezd po zajímavých koutech nejen České republiky, ale i nedalekého Polska. Každý druhý rok pořádáme výstavu ovoce, zeleniny a květin, která má již dlouholetou tradici a stále vyšší návštěvnost.. Členové výboru se zúčastňují akcí pořádaných Územní radou v Náchodě.


Členové výboru místních zahrádkářů zvoleni na Výroční schůzi 8.3.2014
Předseda výboru: Ing. Jan Dudek ze Slatiny nad Úpou
Tajemník: Eva Zaorálková ze Slatiny nad Úpou
Místopředsedkyně: Mirka Hašková
Pokladník: Mirek Podrabský
Evidence členů: Zuzana Holasová
Ostatní členové výboru: J. Souček, J. Vlk, G. Kuchinka, K. Kolisko, Věra Faltová

Členové kontrolní komise zvoleni na téže schůzi:
Předseda: M. Prymšová
Další členové: M. Kábrt, V. Runštuková

Delegát na ÚS Náchod : Ing. Jan Dudek

NOVINKY 

Srdečně Vás zveme na výlet zahrádkářů konaný  21.7.02018 
Zde podrobné informace: zahrádkářský výlet

Před 60. lety byl založen Český zahrádkářský svaz, zde si můžete shlédnout dokument k tomuto významnému jubileu.

 

 

Video z vernisáže zahrádkářské výstavy (2016):
 

Pro více informací klikněte na název článku.Více informací