Navigace

Obsah

Oznámení

Stránka

Konkurs na ředitele MŠ Větrník Červený Kostelec

Rada města Červený Kostelec vyhlásila konkurs

15. 10. 2021 Zobrazit více

Volby 2021 do PSP

Volby 2021 do PSPvýsledky za Slatinu nad Úpou

11. 10. 2021 Zobrazit více

Hledá se kocourek

je hluchý a čistě bílý.

6. 10. 2021 Zobrazit více

DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI 9/2021

DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI 9/2021Informace nejen pro podnikatele

Vážené dámy, vážení pánové,  

v rámci MONITORINGU DOTAČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ Vám ve spolupráci s Královéhradeckým krajem zasíláme informace k aktuálním možnostem čerpání dotací (nejen) pro podnikatele:

PROGRAM PODPORY LOKÁLNÍ EKONOMIKY

Dotační program byl schválen Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 13.09.2021.

Odkaz: http://dotace.kr-kralovehradecky.cz

Účel dotace:  Marketingové aktivity dle současných trendů – tvorba a modernizace/redesing webových stránek, FB kampaně, tiskové i mediální kampaně apod. Pořízení prezentačního stánku pro prodej na trzích. Tvorba loga a logomanuálu. Rezervační systémy pro služby - Tvorba nebo modernizace on-line rezervačních systémů pro poskytovatele služeb.

Rozmezí poskytnuté dotace: 30 000 Kč – 50 000 Kč

Lhůta pro podání žádosti o dotaci od 09.12.2021 (8:00 hod.)  do 17.01.2022 (14:00 hod.) v aplikaci DOTIS

Způsobilý žadatel: Živnostníci a drobní podnikatelé do 30 zaměstnanců. U účelu 3 s provozovnou v obci do 10.000 obyvatel.

Pro účel 1 a 2 jsou způsobilými žadateli držitelé platného certifikátu Regionální produkt nebo jiného certifikátu krajské úrovně, případně subjekty zapojené do kampaně Regiony sobě.

Uznatelné výdaje: Výdaje bezprostředně spojené s realizací projektu.

 

DOTAČNÍ PROGRAM PRO PROVOZOVATELE MALÝCH PRODEJEN „OBCHŮDEK 2021+“

Dotační program je financován z prostředků poskytnutých Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR

odkaz: https://www.obchudek2021plus.cz/

NEINVESTIČNÍ DOTACE v maximální částce do 50.000 Kč

Účel dotace: podpora provozovatelů malých obchodů

Lhůta pro podání žádosti o dotaci:  od 01.11.2021 8:00 hod. do 30.11.2021 14:00 hod.

v aplikaci DOTIS na adrese: dotace.kr-kralovehradecky.cz

Způsobilý žadatel: Podnikatelský subjekt (obec, právnická či fyzická osoba), který vlastní maloobchodní prodejnu, která se nachází v obci do 1000 obyvatel, nebo v obci do 3000 obyvatel, jejíž část/ti obce (místní část) mají do 1000 obyvatel a na jejímž území (místní části do 1 000 obyvatel) se nachází maximálně jedna maloobchodní prodejna spadající do CZ-NACE 47.11 Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách. 

Uznatelné výdaje: Výdaje vynaložené na zaměstnance, který se podílí (podílejí) na chodu prodejny, výdaje vynaložené na nájem prodejny/skladu, vytápění, osvětlení a služby související s prostorami, u kterých je možné prokázat, že souvisí s obchodem, výdaje spojené s telekomunikačními službami a připojením k internetu, výdaje spojené s obsluhou bezhotovostních plateb.

 

KOTLÍKOVÉ DOTACE 2021+

Dotační program je financován z prostředků poskytnutých Ministerstvem životního prostředí ČR

Odkaz: https://kr-kralovehradecky.cz/kotliky.htm

Účel dotace: pořízení kondenzačního plynového kotle, tepelného čerpadla nebo kotle na biomasu s ručním či automatickým přikládáním.

Max. výše dotace (95 %) na

kotel na biomasu (ruční nebo automatické přikládání paliva): 130 000 Kč

tepelné čerpadlo: 130 000 Kč

plynový kondenzační kotel: 100 000 Kč

Předpokládaný termín pro příjem žádostí je jaro 2022.

Způsobilý žadatel: Dotaci může získat každá fyzická osoba, která je vlastníkem rodinného domu, trvale obývané stavby pro individuální rekreaci nebo bytové jednotky v bytovém domě a zároveň splní podmínky nízkopříjmové domácnosti.

Uznatelné výdaje: Mohou být také související stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, úprava spalinových cest, náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním kotle/čerpadla do provozu či náklady na projektovou dokumentaci (pozn. nejedná se o náklady na zpracování žádosti o dotaci).

 

KREATIVNÍ VOUCHERY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Dotační program byl schválen Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 13.09.2021.

Odkaz: http://dotace.kr-kralovehradecky.cz

Účel dotace: Kreativní voucher je finanční podpora poskytnutá Královehradeckým krajem příjemci podpory na posílení spolupráce způsobilých žadatelů s kreativci, kteří jsou registrováni v galerii kreativců publikované na portále www.proinovace.cz.

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu KHK na podporu stanovených účelů je 1 mil. Kč, rozmezí poskytnuté individuální dotace je 50 000 Kč – 150 000 Kč.

Lhůta pro podání žádosti o dotaci od 09.12.2021 (8:00 hod.)  do 17.01.2022 (14:00 hod.) v aplikaci DOTIS

Způsobilý žadatel: mikropodnik, malý a střední podnik [vymezený DOPORUČENÍM KOMISE č. 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků, a NAŘÍZENÍM KOMISE (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách] se sídlem nebo provozovnou v Královéhradeckém kraji. Provozovna je identifikována „Identifikačním číslem provozovny“, které se zapisuje do Rejstříku živnostenského podnikání.

Uznatelné výdaje: Výdaje bezprostředně spojené s realizací projektu dle rozpočtu uvedeného v žádosti o dotaci, zejména: nákup kreativních služeb od poskytovatele kreativních služeb uvedeného v seznamu na webových stránkách:  https://www.proinovace.cz/cs/kreativci/galerie-kreativcu a pořízení nehmotného investičního majetku nákupem od kreativce v rámci uzavřené smlouvy mezi žadatelem a kreativcem.

 

Více informací zasílám v přiložených dokumentech.

PODPORA LOKÁLNÍCH EKONOMIK (39.88 kB)

OBCHŮDEK 2021+ (54.12 kB)

KOTLÍKOVÉ DOTACE 2021+ (41.09 kB)

KREATIVNÍ VOUCHERY (57.91 kB)

S přáním příjemného dne

 

Mgr. Ivana Kudrnáčová 

odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací

vedoucí odboru regionálního rozvoje,grantů a dotací

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Pivovarské náměstí 1245

500 03  Hradec Králové

tel.: 495 817 229, 606 622 122

e-mail: ikudrnacova@kr-kralovehradecky.cz

www.kralovehradeckykraj.eu

www.kr-kralovehradecky.cz


24. 9. 2021 Zobrazit méně

Kotlíkové dotace 2022

Kotlíkové dotace 2022KHK nás požádalo o zveřejnění zprávy.

15. 9. 2021 Zobrazit více

Informace k novým dodatkovým tabulím na autobusových zastávkách

Nové tabule na zastávkách Královehradeckého kraje

30. 6. 2021 Zobrazit více

Slavnost prvňáčků – 29. června 2021

Slavnost prvňáčků – 29. června 2021V podrobnostech naleznete fotografie z této událost.

30. 6. 2021 Zobrazit více

Cesta Mečov -Slatina nad Úpou

Cesta Mečov -Slatina nad ÚpouNejvětší investiční akce roku 2021 je dokončena.

21. 6. 2021 Zobrazit více

Vítání občánků 5. června 2021

Vítání občánků 5. června 2021Fotocestou vám přiblížíme radostnou událost pro celou naši obec.

7. 6. 2021 Zobrazit více

Oprava cesty do Mečová

Oprava cesty do MečováFoto dokument stavu opravy cesty.

24. 5. 2021 Zobrazit více

Stránka