Navigace

Obsah

Oznámení

Stránka

100. výročí vyhlášení 1.světové války

100. výročí vyhlášení  1.světové válkyPřed sto lety se rozpoutala první světová válka. Válka, která zasáhla do osudů i velké řady našich předků. Skoro v každé i  malé obci můžeme najít památníky se jmény těch, kteří položili své životy v této velké válce.

Před sto lety se rozpoutala první světová válka. Válka, která zasáhla do osudů i velké řady našich předků. Skoro v každé i malé obci můžeme najít památníky se jmény těch, kteří položili své životy v této velké válce.

Připomeňme jak byla tato událost zaznamenána v kronice obce Slatina nad Úpou.

„ Dne 26.července 1914 ( v neděli) o 9  ½  hod. dopoledne byly zvláštním poslem od tehdejšího c.kr. okresního hejtmanství v Náchodě doručeny do obce spisy o vyhlášení mobilizace, které za nepřítomnosti obecního starosty převzal obecní posel Josef Falta a tyto obec. starostovi vracejícímu se ze mši sv. z Boušína odevzdal. Posel od okres. hejtmanství nařídil okamžité vyvěšení vyhlášek, což ihned vykonáno bylo.
Vyhláškami vyzváni byli záložníci patřící k  9. armádnímu sboru a domobranci první výzvy až do ročníku nar.1877 k bezodkladnému nastoupení vojenské služby. Dle nařízení o mobilizaci měli být z obce vypraveny 4 povozy způsobilé k dovážení nákladů a opatřeny každý párem koní.
Vyvěšenými vyhláškami bylo všechno obyvatelstvo vzrušeno a smutek dolehl téměř na každého v obci, neboť z většiny rodin jejich členové musili se připravit na bezodkladné rozloučení se, někde otec, jinde opět synové. Slyšeti bylo jen pláč, nářek a bědování postižených rodin.“

K vyhlášení války došlo 28.července 1914. Tušili naši předkové jaké hrůzy je v této válce čekají. Mnozí z nich se z války nevrátili, jejich jména nám provždy bude připomínat pomník obětem první světové války. Vzpomeňme v tomto čase,  tyto naše občany. Čest jejich památce.

Marie Pokorná

 

Kompletní soupis obětí I. světové války 1914 - 1918 v naši obci naleznete na stranách 147 - 152 v knize paní Věry Vlčkové - Slatina nad Úpou.

Několik podobenek z obrazové přílohy obecní kroniky vztahující se k I. světové válce:

archivní fotoarchivní fotoPopisarchivní fotoPopisarchivní fotoPopis


14. 7. 2014 Zobrazit méně

Omezení provozu výdejního místa Pošty 18. 7. 2014

Omezení provozu výdejního místa Pošty 18. 7. 2014Česká pošta oznamuje omezení provozu výdejního místa dne 18. 7. 2014 pouze na dopoledne od 8:00 do 12:00.

2. 7. 2014 Zobrazit více

Předávání dárků budoucím prvňáčkům

Předávání dárků budoucím prvňáčkům1.září 2014  začne školní rok i pro čtyři malé školačky ze Slatiny nad Úpou. Starostka obce pro ně připravila malou slavnost.

30. 6. 2014 Zobrazit více

Dobrá zpráva pro všechny na Končinách

V úterý 3.6.2014 došlo k předání staveniště (cesta na Končinách) stavební firmě Strabag a.s., za účasti zástupců Pozemkového úřadu a Obce Slatina nad Úpou.

6. 6. 2014 Zobrazit více

Volby do Evropského parlamentu 2014

Volby do Evropského parlamentu 2014Možnost hlasovat, ve volbách do Evropského parlamentu, využilo z 245 voličů 57 občanů.

26. 5. 2014 Zobrazit více

Vítání občánků 17. května 2014

Vítání občánků 17. května 2014V sobotu 17. května 2014 se na obecním úřadě uskutečnilo vítání občánků.

17. 5. 2014 Zobrazit více

Beseda s občany – odpadní vody a jejich likvidace

Beseda s občany – odpadní vody a jejich likvidaceDne 23. dubna 2014 proběhla v zasedací místnosti obecního úřadu ve Slatině nad Úpou beseda s občany na téma „Možnosti likvidace odpadních vod v souladu s legislativou“.

25. 4. 2014 Zobrazit více

Hladinové čidlo – Slatinský potok

Hladinové čidlo – Slatinský potokOznamujeme, že po jednáních s dodavatelem „Varovného vyrozumívacího zařízení“ firmou ColSys se podařilo pro veřejnost zobrazit stav hladiny slatinského potoka.

11. 4. 2014 Zobrazit více

Elektroinstalace ve zvonici

Elektroinstalace ve zvoniciSpoustě z Vás neunikl zvýšený ruch okolo dřevěné zvonice.

7. 4. 2014 Zobrazit více

Povodňová komise kontrolovala stav potoka

Povodňová komise kontrolovala stav potokaStarostka obce prověřovala funkčnost varovného systému a pomocí krizových SMS svolala na středu 2. dubna 2014 členy povodňové komise. Jediným bodem byla kontrola stavu potoka po letošní mírné zimě.

7. 4. 2014 Zobrazit více

Stránka