Navigace

Obsah

Oznámení

Stránka

KARDIOLOGICKÁ, DIABETOLOGICKÁ A INTERNÍ AMBULANCE

Informace o nově otevřených službách v Náchodě.

2. 10. 2017 Zobrazit více

Kotlíkové dotace Královéhradecký kraj

Kotlíkové dotace Královéhradecký krajvyhlášení nové výzvy k podávání žádostí o poskytnutí podpory z prostředků projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Královéhradeckém kraji II - (Kotlíkové dotace)

20. 9. 2017 Zobrazit více

Slavnost předškoláčků

Slavnost předškoláčkůOd září máme v obci čtyři prvňáky.

30. 6. 2017 Zobrazit více

Rekonstrukce silnice Rtyně – Zbečník od 3. července

S odvoláním na web města Červený Kostelec oznamujeme úplnou uzavírku cesty II/567

29. 6. 2017 Zobrazit více

Vítání občánků 27. 5.2017

v sobotu jsme přivítali dvě miminka.

4. 6. 2017 Zobrazit více

Výsledky Českého den proti rakovině ve Slatině

Výsledky Českého den proti rakovině ve Slatině21. ročním celonárodní veřejné sbírky Český den proti rakovině proběhl 10.května 2017.

15. 5. 2017 Zobrazit více

Program MŽP pro hospodaření s vodou

Program MŽP pro hospodaření s vodouJelikož se množí dotazy občanů na program MŽP pro hospodaření s vodou "Dešťovka", připravilo "Centrum společných služeb" jakýsi základní přehled možností a podmínek.

10. 5. 2017 Zobrazit více

Přerušení dodávky ČEZ

Přerušení dodávky ČEZOznamujeme přerušení dodávky elektrického proudu ve dnech 22. a 24. května 2017.

3. 5. 2017 Zobrazit více

Zahájení práci na novém „Územním plánu Slatina nad Úpou “

Zahájení práci na novém „Územním plánu Slatina nad Úpou “Obec Slatina nad Úpou zahájila přípravné práce k pořízení nového „Územního plánu Slatina nad Úpou “

Obec Slatina nad Úpou zahájila přípravné práce k pořízení nového „Územního plánu Slatina nad Úpou “, který v souladu s požadavky zákona 183/206 Sb. (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nahradí v současnosti platnou územně plánovací dokumentaci „Územní plán obce Slatina nad Úpou “.  K novému územnímu plánu je možno podat náměty a připomínky k řešení ÚP týkajících se rozvoje obce Slatina nad Úpou a dále případné požadavky ze strany vlastníků nemovitostí a pozemků na využití území.

Připomínky a návrhy je nutno podat písemně se zákresem v katastrální mapě s vyznačenou zájmovou lokalitou a předpokládaným záměrem. Pro snadnější komunikaci do žádosti napište emailovou adresu a telefonní číslo. Pro žádost je možno využít formulář, který je k dispozici v příloze této zprávy nebo na OÚ.

Podání žádosti o zařazení pozemků do ÚP nezakládá obci Slatina nad Úpou povinnost toto učinit.  Náměty, připomínky a požadavky budou předány pořizovateli, resp. zpracovateli  územního plánu a budou zhodnoceny v souladu se zákonem 183/2006 Sb. v rámci procesu pořízení ÚP.

V letošním roce proběhnou přípravné práce včetně zpracování a projednání návrhu zadání ÚP, v roce 2018 se předpokládá projednání vlastního návrhu ÚP.

Návrhy budou shromažďovány do doby ukončení projednání návrhu zadání ÚP Slatina nad Úpou, které bude oznámeno veřejnou vyhláškou na úřední desce obce Slatina nad Úpou.   

K jednotlivým krokům projednání ÚP Slatina nad Úpou bude veřejnost přizvána v souladu s ustanoveními stavebního zákona. Jednotlivé fáze projednání ÚP budou oznamovány veřejnou vyhláškou, proto je nutno sledovat informace  uvedené k ÚP na úřední desce.

NÁVRH NA POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU (PDF)

NÁVRH NA POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU (doc)

 

Stávající ÚP naleznete na stránkách Královehradeckého kraje, na stavebním úřadě v Červeném Kostelci nebo na Obci ve Slatině (ten je v současnosti zápůjčen zpracovateli).

 

Kontakt na dodavatele ÚP:

Regio, projektový ateliér s.r.o
Hořická 50
500 02 Hradec Králové
IČ: 26002337
tel.,fax: 495 406 404
regio@tiscali.cz, regio@noveranet.cz
www.regiohk.cz

Ilustrační foto


18. 4. 2017 Zobrazit méně

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočetPro lepší přehlednost nakládání s veřejnými prostředky jsme do našich webových stránek přidali modul "Rozklikávací rozpočet".

7. 4. 2017 Zobrazit více

Stránka