Navigace

Obsah

Oznámení

Stránka

Rekonstrukce mostu ev. č. 3043 – 3 Slatina nad Úpou (3)

Informace od dodavatele před zahájením praci.

17. 4. 2015 Zobrazit více

Rekonstrukce mostu ev. č. 3043 – 3 Slatina nad Úpou (2)

Závěry jednání na OÚ o úplné uzávěře mostu ev. č. 3043 - 3

Na 31.3.2015 v 9:00 byla na Obecní úřad ve Slatině nad Úpou svolána schůzka dotčených orgánů a zpracovatele zakázky. Vítězem výběrového řízení je firma MADOS MT s.r.o.

Jednalo se o úplné uzavírce slatinského mostu z důvodu opravy, která byla původně   plánována od 13.4. do 8.11.2015.

Bohužel v současnosti je zcela uzavřena silnice II ev.č. 306 vedoucí z Hořiček do České Skalice jak je uvedeno na serveru "DopravniInfo"

Obec Slatina nad Úpou odmítla dát souhlas s úplnou uzavírkou mostu do doby zprůjezdnění výše uvedené komunikace z Hořiček do České Skalice z důvodu dlouhé objízdné trasy pro obyvatele Slatiny (přes Českou Skalici až do Chvalkovic, zpět na Hořičky a do Slatiny).  Zástupce SÚS HK přislíbil jednat se zhotovitelem stavby na Hořičkách o jejím  maximálním urychlení. Očekává se, že by práce mohly být dokončeny k 31.5.2015.

Na slatinském mostě se mohou před tímto termínem zahájit dílčí práce, které však nepovedou k  jeho úplnému uzavření.

O dalším vývoji situace budeme obyvatele informovat.

 

Jaroslav Kordina

 


1. 4. 2015 Zobrazit méně

Sběr železa 2015

Jako každý rok tak i letos bude zajištěn sběr starého nepotřebného železného šrotu. Sběr provedou místní hasiči v sobotu 11.4.2015 v dopoledních hodinách.

26. 3. 2015 Zobrazit více

Rekonstrukce mostu ev. č. 3043 – 3 Slatina nad Úpou (1)

V současnosti probíhají jednání o úplné uzavírce silnice III/3043 a je znám předpokládaný termín této uzavírky.

24. 3. 2015 Zobrazit více

Vítání občánků 14. 3. 2015

Vítání občánků 14. 3. 2015V sobotu 14.března 2015 se konalo v zasedací místnost obecního úřadu slavnostní vítání občánků.

16. 3. 2015 Zobrazit více

Prvním miminkem z Náchodska v roce 2015 je občánek Slatiny nad Úpou

Zcela prvním letošním miminkem z Náchodska, které se narodilo v náchodské porodnici, se stal Tomášek Kábrt ze Slatiny nad Úpou.

16. 1. 2015 Zobrazit více

Rybářské lístky vydává MěÚ v Červeném Kostelci

Upozorňujeme rybáře, že rybářský lístek vydává občanům České republiky s trvalým pobytem v Červeném Kostelci, Červené Hoře, Horní Radechové, Slatině nad Úpou a Zábrodí, popřípadě cizincům, kteří se v těchto obcích zdržují, Městský úřad v Červeném Kostelci, odbor výstavby a ŽP.

15. 1. 2015 Zobrazit více

Tříkrálová sbírka ve Slatině vynesla 11.225,- Kč

Jako každý rok tak i v roce 2015 byla Charitou Česká republika pořádána celostátní Tříkrálová sbírka. Ve Slatině proběhla 10. ledna a vynesla 11.225,- Kč.

14. 1. 2015 Zobrazit více

Od 1.1.2015 nová otevírací doba Pošty s.p. ve Slatině

Od 1.1.2015 nová otevírací doba Pošty s.p. ve SlatiněDovolujeme si Vám oznámit změnu otevírací doby pro veřejnot na pobočce české pošty ve Slatině nad Úpou od 1. ledna 2015.

19. 12. 2014 Zobrazit více

Advent začal

Advent začalDne 30.listopadu v 17 hodin jsme se již po páté sešli, abychom společně, na první adventní neděli, rozsvítili vánoční strom.

1. 12. 2014 Zobrazit více

Stránka