Navigace

Obsah

Oznámení

Stránka

Rekonstrukce mostu ev. č. 3043 – 3 Slatina nad Úpou (4)

Úplná uzavírka mostu a náhradní jízdní řád BUS.

27. 5. 2015 Zobrazit více

Sběr objemového odpadu 5/2015

Kontejnery na objemový odpad budou přistaveny od 4.5. do 10.5.2015 na prostranství u č.p. 15 a u horní zastávky. Prosíme všechny, aby nezaměňovali s kontejnerem na nebezpečný odpad.

27. 4. 2015 Zobrazit více

Nový kontejner na textil

Nový kontejner na textilV obci máme od pátku 17.4.2015 umístěn nový kontejner.

20. 4. 2015 Zobrazit více

Rekonstrukce mostu ev. č. 3043 – 3 Slatina nad Úpou (3)

Informace od dodavatele před zahájením praci.

Oslovili jsme zástupce dodavatele stavebních prací na rekonstrukci mostu o prvotní informace. Pan Janeček nám poslal toto vyjádření:

Dobrý den,

 Dle dohody Vás kontaktuji ohledně rekonstrukce mostu ve Slatině,  ta fakticky začne v úterý 21.4.2015 odstraněním živičných vrstev na jedné polovině mostu (směr Slatina) práce budou probíhat  za provozu v režimu řízení provozu kyvadlově  semafory. V průběhu měsíce května bude most úplně uzavřen, poté začne rekonstrukce na plnou šířku mostu, s koridorem pro pěší, který bude zachován po celou dobu výstavby.

 Rekonstrukce mostu bude provádět firma Mados MT s.r.o. a v případě potřeby je možno kontaktovat stavbyvedoucího na e-mail janecek@madosmt.cz

Pěkný den Libor Janeček - Stavbyvedoucí

 

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci a situace dopravního značení (přílohy ve formátu PDF).

Vyzíváme všechny účastníky provozu na mostě, aby dbali zvýšené opatrnosti pro bezpečí své i pracovníků Madosu.

Dopravní značení

Za Obec Slatina nad Úpou
Jaroslav Kordina


17. 4. 2015 Zobrazit méně

Rekonstrukce mostu ev. č. 3043 – 3 Slatina nad Úpou (2)

Závěry jednání na OÚ o úplné uzávěře mostu ev. č. 3043 - 3

1. 4. 2015 Zobrazit více

Sběr železa 2015

Jako každý rok tak i letos bude zajištěn sběr starého nepotřebného železného šrotu. Sběr provedou místní hasiči v sobotu 11.4.2015 v dopoledních hodinách.

26. 3. 2015 Zobrazit více

Rekonstrukce mostu ev. č. 3043 – 3 Slatina nad Úpou (1)

V současnosti probíhají jednání o úplné uzavírce silnice III/3043 a je znám předpokládaný termín této uzavírky.

24. 3. 2015 Zobrazit více

Vítání občánků 14. 3. 2015

Vítání občánků 14. 3. 2015V sobotu 14.března 2015 se konalo v zasedací místnost obecního úřadu slavnostní vítání občánků.

16. 3. 2015 Zobrazit více

Prvním miminkem z Náchodska v roce 2015 je občánek Slatiny nad Úpou

Zcela prvním letošním miminkem z Náchodska, které se narodilo v náchodské porodnici, se stal Tomášek Kábrt ze Slatiny nad Úpou.

16. 1. 2015 Zobrazit více

Rybářské lístky vydává MěÚ v Červeném Kostelci

Upozorňujeme rybáře, že rybářský lístek vydává občanům České republiky s trvalým pobytem v Červeném Kostelci, Červené Hoře, Horní Radechové, Slatině nad Úpou a Zábrodí, popřípadě cizincům, kteří se v těchto obcích zdržují, Městský úřad v Červeném Kostelci, odbor výstavby a ŽP.

15. 1. 2015 Zobrazit více

Stránka