Navigace

Obsah

Oznámení

Stránka

Předběžné oznámení - cesta Končiny

Předběžné oznámení - cesta KončinyS největší pravděpodobností budou v příštím týdnu (to je od 25. srpna) zahájeny práce na opravě cesty po Končinách.

21. 8. 2014 Zobrazit více

Omezení provozu výdejního místa České pošty od 15. do 29. 8. 2014

Omezení provozu výdejního místa České pošty od 15. do 29. 8. 2014Výdejní místo České pošty – Slatina nad Úpou s.p. oznamuje uzavření z důvodu dovolené od 15. do 29. srpna 2014.

4. 8. 2014 Zobrazit více

Vítání občánků 26. 7. 2014

Vítání občánků 26. 7. 2014V sobotu 26.7.2014 jsme přivítali tři nové občánky naší obce.

28. 7. 2014 Zobrazit více

100. výročí vyhlášení 1.světové války

100. výročí vyhlášení  1.světové válkyPřed sto lety se rozpoutala první světová válka. Válka, která zasáhla do osudů i velké řady našich předků. Skoro v každé i  malé obci můžeme najít památníky se jmény těch, kteří položili své životy v této velké válce.

14. 7. 2014 Zobrazit více

Omezení provozu výdejního místa Pošty 18. 7. 2014

Omezení provozu výdejního místa Pošty 18. 7. 2014Česká pošta oznamuje omezení provozu výdejního místa dne 18. 7. 2014 pouze na dopoledne od 8:00 do 12:00.

2. 7. 2014 Zobrazit více

Předávání dárků budoucím prvňáčkům

Předávání dárků budoucím prvňáčkům1.září 2014  začne školní rok i pro čtyři malé školačky ze Slatiny nad Úpou. Starostka obce pro ně připravila malou slavnost.

30. 6. 2014 Zobrazit více

Dobrá zpráva pro všechny na Končinách

V úterý 3.6.2014 došlo k předání staveniště (cesta na Končinách) stavební firmě Strabag a.s., za účasti zástupců Pozemkového úřadu a Obce Slatina nad Úpou.

6. 6. 2014 Zobrazit více

Volby do Evropského parlamentu 2014

Volby do Evropského parlamentu 2014Možnost hlasovat, ve volbách do Evropského parlamentu, využilo z 245 voličů 57 občanů.

26. 5. 2014 Zobrazit více

Vítání občánků 17. května 2014

Vítání občánků 17. května 2014V sobotu 17. května 2014 se na obecním úřadě uskutečnilo vítání občánků.

17. 5. 2014 Zobrazit více

Beseda s občany – odpadní vody a jejich likvidace

Beseda s občany – odpadní vody a jejich likvidaceDne 23. dubna 2014 proběhla v zasedací místnosti obecního úřadu ve Slatině nad Úpou beseda s občany na téma „Možnosti likvidace odpadních vod v souladu s legislativou“.

Dne 23. dubna 2014 proběhla v zasedací místnosti obecního úřadu ve Slatině nad Úpou beseda s občany na téma „Možnosti likvidace odpadních vod v souladu s legislativou“.

Pozvání na tuto besedu přijal vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu v Náchodě pan Ing. Ondřej Poul a ředitel provozovatele obecní kanalizační sítě (IVK GROUP, s.r.o.) ve Slatině pan Kamil Marinica.

Besedy se mimo občanů účastnili i členové zastupitelstva obce. Místostarosta zahájil besedu  seznámením přítomných se stavem likvidace odpadních vod provozovaný obcí.

Následoval obsáhlý, ale srozumitelný výklad právních opatření, která se vztahují na majitele domů (producentů odpadních vod) a postavení Vodoprávního úřadu ve věcech povolování vypouštění předčištěných odpadních vod do vodoteče nebo vsaku – p. Ing. Ondřej Poul.

Vše bylo směrováno na stav který ve Slatině nad Úpou je funkční a umožňuje dodržovat právní opatření. To bylo předmětem druhého příspěvku – p. Kamila Marinici.

Ve třetí části seznámila paní starostka přítomné se vztahem obce a majitelů domů připojených na kanalizaci (stočné) a možnostech získání příspěvku na domovní ČOV.

V následující diskusi byly probrány veškeré možnosti občanů od vztahu k úřadům, výběru dodavatele, výběru projektanta, doplňování stávajících septiků o dočišťovací zařízení a nabídky pomoci. Ze strany obce bylo podáno vysvětlení, jaké kroky se připravují pro následující období a smyslu zaslaných dotazníků na přelomu roku do domácností, kde není žádná obecní stoka.

Účelem celé besedy bylo ukázat na problematiku likvidace odpadních vod, jaké jsou povinnosti pro občany a kde by bylo potřeba zjednat nápravu.

K celému tématu zaslal Ing. Poul písemný podklad (ten je přílohou tohoto článku), aby mohli nahlédnout i občané, kteří se nemohli schůzky zúčastnit a o danou problematiku mají zájem.

Kontakty na přednášející:
Ing. Ondřej Poul – vedoucí Odboru životního prostředí MéÚ Náchod
Kamil Marinica – ředitel firmy IVK Group, s.r.o.


Příloha ve formátu PDF (121 kB) Vypouštění odpadních vod z nemovitostí pro bydlení nebo občanskou vybavenost

Foto z besedy

Foto z besedy

Foto z besedy

Foto z besedy


25. 4. 2014 Zobrazit méně

Stránka