Navigace

Obsah

Oznámení

Stránka

Vítání občánků 17. května 2014

Vítání občánků 17. května 2014V sobotu 17. května 2014 se na obecním úřadě uskutečnilo vítání občánků.

17. 5. 2014 Zobrazit více

Beseda s občany – odpadní vody a jejich likvidace

Beseda s občany – odpadní vody a jejich likvidaceDne 23. dubna 2014 proběhla v zasedací místnosti obecního úřadu ve Slatině nad Úpou beseda s občany na téma „Možnosti likvidace odpadních vod v souladu s legislativou“.

25. 4. 2014 Zobrazit více

Hladinové čidlo – Slatinský potok

Hladinové čidlo – Slatinský potokOznamujeme, že po jednáních s dodavatelem „Varovného vyrozumívacího zařízení“ firmou ColSys se podařilo pro veřejnost zobrazit stav hladiny slatinského potoka.

11. 4. 2014 Zobrazit více

Elektroinstalace ve zvonici

Elektroinstalace ve zvoniciSpoustě z Vás neunikl zvýšený ruch okolo dřevěné zvonice.

7. 4. 2014 Zobrazit více

Povodňová komise kontrolovala stav potoka

Povodňová komise kontrolovala stav potokaStarostka obce prověřovala funkčnost varovného systému a pomocí krizových SMS svolala na středu 2. dubna 2014 členy povodňové komise. Jediným bodem byla kontrola stavu potoka po letošní mírné zimě.

Starostka obce prověřovala funkčnost varovného systému a pomocí krizových SMS svolala na středu 2. dubna 2014 členy povodňové komise. Jediným bodem byla kontrola stavu potoka po letošní mírné zimě. Členové komise kontrolovali stavy břehů, porostů a zanešení dna koryta. Celkově bylo konstatováno, že provedená údržba (prořez porostů podél břehů) byla provedena kvalitně. Na třech místech byly konstatovány závady na vyústění kanalizací a ve dvou případech bude nutné projednat s vlastníky úprava břehů.

Obec si do úkolů přidala úpravu zdrže za bývalou prodejnou Jednoty,  kde pravidelně při zvýšení hladiny potoka dochází k rozlití vody na přípotočí. Na horním konci obce u rybníka bylo doporučeno projektově připravit lávku a přítokovou část hráze. Pro připravenost  v případě vypsání vhodné dotace.

O čištění dna v současnosti paní starostka jedná s Povodím Labe, které uznává  umístění své stavby (regulace) v korytě potoka, ale vzhledem k novému Občanskému zákoníku není zatím z jejich strany  možné provádět činnost na pozemcích, které nejsou v jejích vlastnictví. Pravděpodobně v letošním roce provede částečné čištění potoka  a to v nejvíce zanesených místech Obec Slatina nad Úpou na vlastní náklady. Povodí Labe zvažuje podání  žádosti o převedení pozemků do vlastnictví a ZO o této žádosti bude jednat na svém příštím zasedání.

Součásti prověrky byl i samotný systém varovného hlášení (VOX), který prověřujeme formou veřejného hlášení takřka každý týden. Jediná věc, která ještě nefunguje je zveřejnění hodnot hladinového čidla pro veřejnost (hodnoty máme zatím na PC v kanceláři úřadu) http://hladiny-vox.pwsplus.eu/. Dle sdělení pracovníků dodavatelské firmy  Colsys se v současnosti na úpravách serveru pracuje a je příslib funkčnosti do období přívalových dešťů (to je do 1/2 května ). 

Více fotografií naleznet ve fotogalerii.

Jaroslav Kordina a Marie Pokorná

foto z akce

foto z akce

 


7. 4. 2014 Zobrazit méně

Začala velká uzavírka hlavního tahu z Červeného Kostelce na Trutnov

Začala velká uzavírka hlavního tahu z Červeného Kostelce na TrutnovOd začátku dubna musíme počítat při průjezdu Červeným Kostelcem se zdržením. Letos se bude opravovat hlavní průtah městem I/14 a most ve Lhotě pod nádražím.

2. 4. 2014 Zobrazit více

Omezení dopravy v náchodském okrese pro rok 2014

Na stránkách MěÚ Náchod můžete sledovat vývoj dopravních omezení v našem okrese.

7. 3. 2014 Zobrazit více

Dopravní omezení v Náchodě již od 17. 3. 2014

Letošní rok bude ve znamení realizace dalších dopravních opatření na průtahu městem. Již 17. března 2014 zahájí investor ŘSD Hradec Králové rekonstrukci kruhové křižovatky u Itálie.

7. 3. 2014 Zobrazit více

Omezení dopravy v Hronově od dubna do října

Od dubna do října budeme muset jezdit do Hronova přes Rokytník, Horní Radechovou nebo Náchod

27. 2. 2014 Zobrazit více

Stránka