Navigace

Obsah

Oznámení

Stránka

Volný pohyb omezen do 1.4.2020

Vláda ČR prodloužili omezení volného pohybu do 1.4.2020

24. 3. 2020 Zobrazit více

Odstraňování použitých ochranných pomůcek v době koronavirové pandemie

Na základě doporučení Státního zdravotního ústavu a Ministerstva životního prostředí odstraňujte použité ochranné pomůcky (zvláště použité roušky) takto:

20. 3. 2020 Zobrazit více

Buďte pozorní

Chraňte sebe a své okolí.

19. 3. 2020 Zobrazit více

Omezení dopravní obslužnosti v KHK

Informace pro cestující

18. 3. 2020 Zobrazit více

Nová opatření platná od 16. března

V příloze naleznete kopie vyhlášek vlády.

16. 3. 2020 Zobrazit více

DISPENS OD ÚČASTI NA BOHOSLUŽBÁCH

ZMĚNY VE FARNOSTI Č. KOSTELEC A BOUŠÍN
V SOUVISLOSTI S ŠÍŘÍCÍM SE KORONAVIREM

Podrobnější informace z farnosti a BiHK

* Výuka náboženství nebude, dokud budou zavřeny školy.
* Duchovní obnova 20. 21. 3 . nejpozději v neděli 15. 3. oznámíme bližší informace.
* Mše svaté
- Mše sv. na hospici nejsou určeny pro veřejnost.
- Navíc bude mše sv. v neděli v 18:00 (místo křížové cesty).
- Ostatní mše sv. a křížové cesty zůstávají zatím beze změny.
- U vchodu kostela bude stát člověk, který bude počítat lidi. Prosíme o shovívavost ty, kteří
přijdou do kostela, ve kterém už bude „obsazeno“ (100 lidí), aby v klidu přijali, že se do
kostela nedostanou. V Č. Kostelci mohou jít na faru, kde bude zajištěn př enos z kostela
a po mši svaté se bude rozdávat svaté přijímání.
- Pan biskup uděluje dispens od povinné účasti na nedělní bohoslužbě , viz výše . Prosíme
především starší lidi, chronicky nemocné a ty, kteří mají sníženou imunitu, aby v neděli
nechodili na mši sv. a účastnili se mše sv. skrze sdělovací prostředky.
- Je možné také využít mše sv. v okolí, které nejsou tolik navštěvované, např. v sobotu
v 17:00 (Hronov), v neděli v 8:00 (Studnice, Úpice), v 9:45 (V. Poříčí), v 10:00
(Batňovice), v 11:15 (Stárkov). P. Ladislav Hojný upozorňuje, že v M. Svatoňovicích
a Rtyni je plno.
- Svěcená voda v kropenkách není.
- Pozdravení pokoje vynechává se.
- Svaté přijímání velice doporučuje me přijímání na ruku.
* Hledáme dobrovolníky
o pro počítání lidí u vchodu kostela v páte k od 17:30, v neděli od 6:30, od 8:30 a od 17:30
o pro puštění mší svatých na faře v pátek v 18:00, v neděli v 7:00, v 9:00 a v 18:00

A v neposlední řadě, jak nás vyzývají biskupové, se modleme za všechny nemocné, buďme připraveni pomoci těm, kdo ji potře bují, nyní například tak, že pomůžeme s hlídáním dětí, které nemohou kvůli karanténě do škol, a jejichž rodiče musí jít do zaměstnání. Nakonec nezapomínejme na modlitbu za brzké ukončení šíření současné nákazy.

V Červeném Kostelci
dne 11. března 2020
P. Miloslav Brhel, administrátor farnosti


12. 3. 2020 Zobrazit méně

Úprava jízdních řádů BUS

jedoucích přes Horní Kostelec.

27. 2. 2020 Zobrazit více

Uzavírka silnice III/5672 - ulice Jiráskova - Horní Kostelec

Cesta do Hronova (Stárkova a Teplic n/M) se pro naše občany do října 2020 značně protáhne.

26. 2. 2020 Zobrazit více

Stránka