Navigace

Obsah

Oznámení

Stránka

Volný pohyb omezen do 1.4.2020

Vláda ČR prodloužili omezení volného pohybu do 1.4.2020

24. 3. 2020 Zobrazit více

Odstraňování použitých ochranných pomůcek v době koronavirové pandemie

Na základě doporučení Státního zdravotního ústavu a Ministerstva životního prostředí odstraňujte použité ochranné pomůcky (zvláště použité roušky) takto:

20. 3. 2020 Zobrazit více

Buďte pozorní

Chraňte sebe a své okolí.

19. 3. 2020 Zobrazit více

Omezení dopravní obslužnosti v KHK

Informace pro cestující

18. 3. 2020 Zobrazit více

Nová opatření platná od 16. března

V příloze naleznete kopie vyhlášek vlády.

16. 3. 2020 Zobrazit více

Vyjádření biskupů k mimořádnému opatření vlády ze dne 12. 3. 2020

Týká se i farnosti Boušín.

Drazí věřící,

Dle rozhodnutí pana biskupa se také ve farnosti Č. Kostelec a Boušín až do odvolání ruší všechny bohoslužby, společné pobožnosti (tzn. především křížové cesty), duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a ostatních veřejných prostorách.

Mše svaté bude kněz sloužit soukromě, tedy bez účasti lidu a na úmysly, na které by byly slouženy veřejně. Tyto mše svaté budou přenášeny na našem farním webu.

Více informací v příloze.

V nejbližší době se setká pastorační rada farnosti, poté zveřejníme další informace.

Všem žehnáme a prosíme o spojení v modlitbě.

o. Miloslav, o. Jan

Více naleznete na stránkách farnosti Červený Kostelec.


13. 3. 2020 Zobrazit méně

DISPENS OD ÚČASTI NA BOHOSLUŽBÁCH

ZMĚNY VE FARNOSTI Č. KOSTELEC A BOUŠÍN
V SOUVISLOSTI S ŠÍŘÍCÍM SE KORONAVIREM

12. 3. 2020 Zobrazit více

Úprava jízdních řádů BUS

jedoucích přes Horní Kostelec.

27. 2. 2020 Zobrazit více

Uzavírka silnice III/5672 - ulice Jiráskova - Horní Kostelec

Cesta do Hronova (Stárkova a Teplic n/M) se pro naše občany do října 2020 značně protáhne.

26. 2. 2020 Zobrazit více

Stránka