Navigace

Obsah

Oznámení

Organizační pokyny k odvozu komunálního odpadu pro rok 2022

Stránka

Vítání občánků 25. ledna

K veliké radosti obce jsme v roce 2020 v lednu uvítali čtyři novorozence jako občany Slatiny nad Úpou.

27. 1. 2020 Zobrazit více

Tříkrálová sbírka 2020

Tříkrálová sbírka 2020V sobotu 11.1.2020 za slunečné počasí připomínající spíše jaro, prošly Slatinou tří skupinky Tří králů.

13. 1. 2020 Zobrazit více

Svozový kalendář 2020 a organizační pokyny

svozu komunálního odpadu pro Obec Slatina nad Úpou. Odkaz na organizační pokyny.

2. 12. 2019 Zobrazit více

ČT a DVBT2

ČT a DVBT2Informace o zavádění druhé vlny digitalizace.

14. 11. 2019 Zobrazit více

Doplňkové služby IREDO

Integrovaná regionální doprava Královehradeckého kraje.

6. 11. 2019 Zobrazit více

Seniorská obálka pomůže v tísni nebo ohrožení zdraví a života

Seniorská obálka pomůže v tísni nebo ohrožení zdraví a životaSeniorská obálka usnadní řešení v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života.

23. 10. 2019 Zobrazit více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU SLATINA NAD ÚPOU

bude veřejně projednán v úterý 8. října 2019 v 17,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Slatina nad Úpou, č.p. 65 Slatina nad Úpou.

9. 9. 2019 Zobrazit více

Město Červený Kostelec zřídilo nový informační kanál pro občany města

Město Červený Kostelec zřídilo nový informační kanál pro občany městaVe městě Červený Kostelec vytváříme občanskou infrastrukturu, která se skládá z dobrovolných kontaktních údajů na občany, kteří v Červeném Kostelci bydlí, pracují, podnikají nebo zde studují jejich děti.

3. 9. 2019 Zobrazit více

Chraňte domov i sebe

Chraňte domov i sebeKampaň MV-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.

Obcím je ze zákona o požární ochraně dána povinnost v rámci samostatné působnosti na úseku požární ochrany organizovat preventivně výchovnou činnost. Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „MV-GŘ HZS ČR“) vydalo v rámci preventivně výchovné činnosti informační leták určený obyvatelům obcí celé České republiky. 

Hasičský záchranný sbor České republiky chce touto formou nabídnout starostům měst a obcí „pomocnou ruku“ a usnadnit jim splnění této zákonné povinnosti. I proto se Svaz rozhodl v rámci spolupráce s MV-GŘ HZS ČR prostřednictvím svých informačních kanálů předat informace o probíhající kampani svým členským obcím. Leták byl v digitální podobě distribuován starostům všech obcí České republiky, aby mohli sdílet informace o požárním nebezpečí hrozícím v domácnostech, v rámci jim svěřené obce.

Důvodem, který MV-GŘ HZS ČR vedl k vydání tohoto informačního letáku, je fakt, že každý rok dochází v domácnostech po celé ČR k více než tisícovce požárů, při kterých umírají desítky lidí a stovky jich jsou zraněny. Smyslem a účelem naší informační kampaně je zacílit na konkrétní problém, který souvisí s bydlením, ve snaze snížit počet obětí a výši škody na majetku. Obsahem letáku s názvem „Chraňte domov i sebe“ je tzv. Bezpečnostní desatero, které obsahuje pokyny pro obyvatele, dle kterých by měli v rámci prevence požáru postupovat ve svých domácnostech.

Tento leták je pro starosty obcí dostupný v elektronické formě a v případě zájmu může být distribuován obcím i v tištěné podobě. Je tak zcela na rozhodnutí samotných obcí, jak s letákem naloží, zda jej např. vyvěsí na své internetové stránky, rozešlou obyvatelům obcí na jejich e-mailové adresy, vyvěsí na nástěnky, vytisknou a fyzicky vhodí do poštovních schránek svých obyvatel, otisknou v obecním zpravodaji, anebo vyberou zcela jinou, pro ně vhodnější variantu.

Distribuce zmiňovaného informačního letáku by samozřejmě neměla být jedinou aktivitou starostů vedoucí ke splnění výše uvedené zákonné povinnosti. Předcházení požárům v domácnostech je pouze jedním z celé škály požárních rizik, na které je vhodné upozorňovat. Na tuto kampaň vedenou prostřednictvím uvedeného letáku je tedy vhodné navázat například informační kampaní a iniciovat v obcích další aktivity spojené s preventivně výchovnou činností na úseku požární ochrany.

V případě potřeby více informací o uvedené kampani se prosím obraťte na odpovědnou zástupkyni MV-GŘ HZS ČR, kpt. Mgr. Janu Kemrovou, email: jana.kemrova@grh.izscr.cz.

Soubor ke stažení

Bezpečnostní desatero 2019

Bezpečnostní desatero 2019 (A4)

Plakát


2. 9. 2019 Zobrazit méně

DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ PRO LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOST

DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ PRO LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTPřehledný dokument MZE o dotacích do nestátních lesů.

2. 9. 2019 Zobrazit více

Stránka