Navigace

Obsah

Oznámení

Stránka

Oprava silnice I/14 - náměstí T.G.Masaryka

Oprava silnice I/14 - náměstí T.G.MasarykaDopravní omezení se jistě bude týkat i občanů Slatiny nad Úpou. V článku naleznete odkaz na  podrobnosti uzavírky.

16. 8. 2018 Zobrazit více

Poděkování za reprezentaci obce

Poděkování za reprezentaci obceTři chlapci ze Slatiny nad Úpou se účastnili XVI. všesokolského sletu 2018 v Praze.

1. 8. 2018 Zobrazit více

Seznámení s návrhem ÚP

Seznámení s návrhem ÚPDne 11. července proběhlo v jednací místnosti OÚ seznámení s návrhem nového ÚP.

30. 7. 2018 Zobrazit více

Oprava silnice I/14 v Červeném Kostelci

s odvoláním na web města upozorňujeme na blížící se uzavírku náměstí T: G. Masaryka v Červeném Kostelci.

V termínu 20.8.2018 - 12.10.2018 bude ŘSD ve spolupráci s Královéhradeckým krajem a Městem Červený Kostelec realizovat opravu silnice I/14 v úseku ul. Boženy Němcové a náměstí T.G.Masaryka, s čímž bude spojená úplná uzavírka náměstí. Při opravě silnice I/14 dojde k uzavření vjezdů silnic III/3037 (ul. 5. května), III/3038 (ul. Sokolská) a III/3039 (ul. Manželů Burdychových) a jejich opravě v prostoru náměstí. 

V rámci opravy bude provedeno:

- vyfrézování asfaltových vrstev a pokládka nových

- výměna silničních obrubníků

- obnova stávajícího odvodnění, výměna silničních vpustí

- obnova svislého a vodorovného dopravního značení

Objízdná trasa spojená s uzavírkou silnice I/14 bude vedena po silnici III/5672 (ul Jiráskova) do Horního Kostelce, dále vlevo po silnici II/567 do Rtyně v Podkrkonoší s napojením na silnici I/14, po které bude vedena zpět do Červeného Kostelce. Objízdná trasa bude obousměrná.

Objízdná trasa z centra bude vedena po místních komunikacích (ul. Koubovka, Manželů Burdychových, Sokolská, Havlíčkova) s napojením na silnice III.tříd, které jsou napojeny na objízdnou trasu.

Průjezd BUS bude zajištěn stavbou, mimo pokládku kanalizace a vodovodu (22.8.-24.8.2018) a pokládku živičných vrstev (24.9.-28.9.2018).

Termín realizace:

20.8.2018 - 12.10.2018 - celková realizace (úplná uzavírka kromě BUS)

22.8.2018 - 24.8.2018 - pokládka kanalizace (vyloučení BUS)

24.9.2018 - 28.9.2018 - pokládka živičných vrstev (vyloučení BUS)

Provádějící firma:

M-Silnice a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín, IČ: 421 96 868

Odpovědný pracovník dodavatele: Ing. Petr Kubíček, tel.: 727 979 382, stavbyvedoucí


26. 7. 2018 Zobrazit méně

Neuvolněná starostka

článek z naší obce v "Deníku.cz".

19. 7. 2018 Zobrazit více

Předchodné uzavření poštovní přepážky

na OÚ ve Slatině nad Úpou. Os 23. do 27. července 2018

9. 7. 2018 Zobrazit více

Výměna meteostanice ve Slatině

Výměna meteostanice ve Slatinědne 13.6.2018 byla instalována nová meteostanice na budově OÚ.

14. 6. 2018 Zobrazit více

Povodňová komise - kontrola koryta

Povodňová komise - kontrola koryta21. května se sešla povodňová komise za účelem prohlídky stavu potoka.

1. 6. 2018 Zobrazit více

Stránka