Navigace

Obsah

Stránka

  • 1

Karel Šafář

Karel ŠafářDnes už můžeme jen litovat, že v našem kraji nevznikl podobný skanzen lidové architektury jako např. na Veselém kopci u Hlinska, v Přerově nad Labem nebo Kouřimi, neboť ještě před padesáti lety byly na vesnicích Náchodska pravé stavební skvosty.
Jednou z takových lokalit bohatých kdysi na památky lidového stavitelství byla Slatina nad Úpou.

24. 2. 2014 Zobrazit více

Miroslav Čapek (1924 - 2005)

Miroslav Čapek (1924 - 2005)Miroslav Čapek se narodil 17.10.1924 v Praze. Jeho otec pocházel ze Slatiny nad Úpou. Malíř se sem odstěhoval v roce 1992 a žil až do své smrti v roce 2005. Z jeho děl byla uspořádána výstava "Miroslav Čapek - jičínský výtvárník", která proběhla 15.2 - 23.3.2008 v Jičínské zámecké galerii.

24. 2. 2014 Zobrazit více

Vilém Pokorný *12. května 1942  +2013

Vilém Pokorný *12. května 1942  +2013Malíř Vilém Pokorný z Libňatova na Úpicku, rodák ze Slatiny nad Úpou, je samouk. Pro svobodné povolání výtvarníka se rozhodl až v roce 1993. Je realistou, maluje podhorskou přírodu a krajinu, v níž se narodil a žije. K přiblížení jeho tvorby použijeme mistrně napsaný článek pana Ludvíka Mühlsteina, který byl publikován ve sborníku Rodným krajem 15, 1997, s. 44-45. V rodné obci měl velmi úspěšnou výstavu v roce 2005, ze které jsou v tomto článku použity ilustrační fotografie.

24. 2. 2014 Zobrazit více

Otto Berger *4.1.1873 +29.6.1897

Otto Berger *4.1.1873 +29.6.1897V hudbě život Čechů.
Listujeme-li zažloutlými stránkami slatinské obecní kroniky založené v r.1765, najdeme tam rukou dávných kronikářů zaznamenánu celou řadu významných událostí, ze kterých na nás dýchne atmosféra zašlých časů. Najdeme tam také zmínku o člověku, jehož jméno, ač dnes již málo známé, má své nezastupitelné místo v kulturní tradici našeho národa. Je to jméno spoluzakladatele prvního Českého kvarteta, významného violoncellisty, slatinského rodáka Otty Bergera.

Otto Berger se narodil 4.ledna 1873 ve Slatině nad Úpou čp. 17 v rodině řídícího učitele Jana Bergera a jeho manželky Anny, pocházející ze starého muzikantského a kantorského rodu Řepků. Téhož roku , 26.ledna , byl v boušínském kostele pokřtěn jmény Otto Václav. Kmotry při křtu mu byli p. Otto Řepka, doktor lékařství a městský fyzik v Náchodě, pan Josef Pich, obchodník plátnem v Hořičkách a paní Helena Kordinová, manželka Augustina Kordiny, mlynáře ve Slatině. I když nejsou nikde zachyceny zprávy o jeho útlém dětství prožitém u nás ve Slatině, víme, že jeho otec byl „výtečným učitelem , který měl mimo literní a vědeckou schopnost učitelskou také umění hudební ve značné míře“. 
I Ottova maminka byla hudebně nadaná, hrála na klavír, zpívala alt a u nás působila jako industriální učitelka. I oba bratři Vilém a Karel byli výbornými hudebníky. Toto rodinné prostředí jistě formovalo osobnost Otty Bergera tak , že i on byl muzikantem vynikajícím a nadšeným. 

Otto BergerOtto Berger

Po dvanáctilétém působení ve Slatině byl p.řídící Berger přeložen do Machova, kam se za ním přestěhovala celá jeho rodina. V Machově začal Otto chodit v r. 1878 do školy, v Božanově se učil německy, pak nastoupil do německého řádového gymnasia benediktinů v Broumově. Už tehdy hrál na violoncello a doplňoval rodinné trio - bratr Vilém hrál na klavír, Karel na housle. Z broumovského gymnasia odešel po úspěšné přijímací zkoušce na pražskou konservaroř, kde studoval u Hanuše Wihana, rodáka z Police nad Metují. Jeho dalšími učiteli byli J.B.Foerster , Antonín Dvořák, Karel Stecker. V r. 1892 vytvořil Otto Berger spolu se svými přáteli Josefem Sukem, Oskarem Nedbalem a Karlem Hofmanem první České kvarteto, které koncertovalo s veliký úspěchem v Praze a na českém venkově. Po vítězném turné ve Vídni v r. 1893 byla Českému kvartetu otevřena cesta do světa. 
Bohužel, v rozkvětu sil se u Otty Bergera projevila po matce zděděná tuberkuloza, která předčasně ukončila jeho slibně se rozvíjející kariéru a posléze i život . Marně se léčil v Dušníkách a v tyrolských lázních v Griessu, marná byla péče machovských rodičů. Byl ještě jmenován po Antonínu Dvořákovi profesorem pražské konzervatoře, ale úřad už nenastoupil. Zemřel v Machově 29.června 1897 ve věku 24 let a byl pohřben na hřbitově v Náchodě. 

Noty Otto Berger

Dílo Otty Bergera má svůj velký význam jak pro náš kraj , tak pro český venkov, i pro celý náš národ. Vždyť české kvarteto probouzelo uvědomění prostých lidí a vytvářelo ryze českou tradici komorní hudby. 
Skloňme se s úctou a vděčností před památkou nejen našeho slavného rodáka, ale i všech, kdo doma i ve světě šířili slávu české hudby. 
Marta Kolisková- Slatina nad Úpou. 


24. 2. 2014 Zobrazit méně

Stránka

  • 1