Navigace

Obsah

Stránka

  • 1

Mariánská kaplička pod Boušínem

Mariánská kaplička pod BoušínemAsi 100 m v lese pod kostelem stojí Mariánská kaplička se studánkou připomínající událost zázračného uzdravení z roku 1464.

9. 7. 2014 Zobrazit více

Slatinská zvonice

Slatinská zvoniceDřevěná roubená zvonice čtvercového půdorysu stojící uprostřed vesnice na vyvýšeném místě nedaleko budovy obecního úřadu je zachována ve své původní podobě, kterou máme doloženou od r. 1682, kdy ji nechal vystavět kníže Piccolomini.

23. 2. 2014 Zobrazit více

Piccolominská kaplička

Piccolominská kapličkaKaplička umístěná u Slatinského mlýna (za mostem na Panské cestě směrem na Havlovice) byla vystavěna roku 1694 knížetem Vavřincem Piccolominim, jako poděkování za vyváznutí v nebezpečí života.

23. 2. 2014 Zobrazit více

Mariánský sloup – Slatina nad Úpou

Mariánský sloup – Slatina nad ÚpouOpis pamětní knihy obce Slatina nad Úpou:
„Roku 1829 byla postavena s povolením veleslavné hradecké konsistoře v dolním dílu Slatiny jedna statue pod titulem Početí blahoslavené Panny Marie s nákladem obce Slatiny a nějakým příspěvkem Václava Vlčka z čísla popisného 12, toho času handlíře pláten, která roku 1831, na den Narození Panny Marie od Františka Kernera, t.č. administrátora bohušínského vysvěcena byla“.

Informací o této kulturní památce, registrované pod rejstříkovým číslem 1875, není mnoho. 

Foto z roku 2003 (v průběhu oprav)Začneme opisem pamětní knihy obce Slatina nad Úpou:
„Roku 1829 byla postavena s povolením veleslavné hradecké konsistoře v dolním dílu Slatiny jedna statue pod titulem Početí blahoslavené Panny Marie s nákladem obce Slatiny a nějakým příspěvkem Václava Vlčka z čísla popisného 12, toho času handlíře pláten, která roku 1831, na den Narození Panny Marie od Františka Kernera, t.č. administrátora bohušínského vysvěcena byla“. 

Další historickou informaci nalezneme v Soupisu památek historických a uměleckých v Království Českém od pravěku do počátku XIX. Století od Zdeňka Wirtha s příspěvky Františka Macháty z roku 1910. Místo opisu uvádíme kopii strany 193. 

Kopie textu ze soupisu památek od Z.Wirtha

V roce 2001 byl stav památky v restaurátorském záměru popsán takto: 
„Na dvou stupních je hranolový sokl s bočními křídly, na nich je socha Sv. Jana Nepomuckého v kontrapostu, pravá noha pokrčena k pravému rameni, ke kterému se naklání i hlava, směřuje i krucifix, kolem hlavy svatozář. Sv. Václav má pokrčenou levou nohu, u pravé nohy je opřen štít, v levé drží praporec, kolem hlavy kruhová svatozář. Uprostřed soklu reliéf Sv. Josefa s Ježíškem. Na nižším soklíku je sloup s patkou a hlavicí, na ní zeměkoule s Immaculatou. Pravá noha pokrčena, ruce sepjaté před hrudí, kolem hlavy hvězdná aureola. Pískovec (na architektuře sloupu kompaktnější šedivé barvy, na sochách a reliéfu velmi jemný okrové barvy) z první poloviny XVIII. století. Její stav je popsán dále. Sloup se sochou je mírně vykloněn dopředu (stupně se propadají), kámen je zašpiněn, na stupních je mech, vyskytuje se zelená řasa, na všech sochách a hlavici a patce sloupu jsou zbytky zlacení, na reliéfu jsou cementové tmely, reliéf je přichycen k soklu dvěma šrouby. 

Na jeho základě bylo dne 13.8.2001 vydáno rozhodnutí (závazné stanovisko) k provedení restaurátorských prací. Ty byly zahájeny v Červenci 2003 a ukončeny v září 2003. Práce byli prováděny odbornou firmou pana Wágnera ze Dvora Králové na Labem. Po dokončení byla vypracována „Restaurátorská zpráva“ a ta je uložena na Obecním úřade ve Slatině nad Úpou.

Přílohou jsou fotografie pořízené před restaurováním, v průběhu i po něm.

Foto z roku 2002 (před opravou)Foto z roku 2002 (před opravou) Foto z roku 2002 (před opravou)Foto z roku 2002 (před opravou) Foto z roku 2003 (v průběhu oprav)Foto z roku 2003 (v průběhu oprav)Foto z roku 2003 (v průběhu oprav)Foto z roku 2003 (v průběhu oprav)

GPS souřadnice:  50°27'7.652"N, 16°2'30.203"E

Odkaz do www.mapy.cz je zde. 


23. 2. 2014 Zobrazit méně

Kostel Navštívení Panny Marie na Boušíně

Kostel Navštívení Panny Marie na BoušíněKostel na Boušíně byl založen ve 2. pol. XII. stol. Bohušem Bradatým, kastelánem Kladským, jak se domnívá první kronikář náchodska P. Josef Myslimír Ludvík. S určitostí víme, že již v polovině XIII. stol. byly farnosti na Boušíně, ve Rtyni a v Úpici. Podle knih konfirmačních, které nechal sepsat první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic, tu byla v r. 1350 farnost s dřevěným kostelíkem a plebánem, který zde sídlil.

23. 2. 2014 Zobrazit více

Stránka

  • 1