Navigace

Obsah

Stránka

  • 1

Mariánská kaplička pod Boušínem

Mariánská kaplička pod BoušínemAsi 100 m v lese pod kostelem stojí Mariánská kaplička se studánkou připomínající událost zázračného uzdravení z roku 1464.

9. 7. 2014 Zobrazit více

Slatinská zvonice

Slatinská zvoniceDřevěná roubená zvonice čtvercového půdorysu stojící uprostřed vesnice na vyvýšeném místě nedaleko budovy obecního úřadu je zachována ve své původní podobě, kterou máme doloženou od r. 1682, kdy ji nechal vystavět kníže Piccolomini.

23. 2. 2014 Zobrazit více

Piccolominská kaplička

Piccolominská kapličkaKaplička umístěná u Slatinského mlýna (za mostem na Panské cestě směrem na Havlovice) byla vystavěna roku 1694 knížetem Vavřincem Piccolominim, jako poděkování za vyváznutí v nebezpečí života.

V letošním roce (2014) si připomínáme, že uplynulo 320 let od postavení kapličky, zvané Piccolominská , pod mostem u slatinského mlýna. O vzniku této drobné barokní stavby můžeme číst  ve slatinské obecní kronice následující zápis:
„Dne 2. července 1694 jel kníže Vavřinec Piccolomini na poutní slavnost do Boušína. Most přes Úpu se prolomil a kníže s kočárem i koňmi propadl se mezi trámy a mostnice, kdež vězeti musel, až se lidé seběhli  a všem pomohli.  Nikomu ublíženo nebylo. Na památku byla postavena  kaplička s vylíčením této události. „

O tom, jak byla tato událost tehdy vylíčena se dnes už přesně nedozvíme,  ale jisté je, že v pozdějších letech býval v kapličce umístěn obraz s výjevem rozbouřené řeky, prolomeného mostu a v trámoví uvězněného knížecího kočáru s knížetem a jeho doprovodem. V horním rohu nad tou zkázou byl obrázek Panny Marie s Ježíškem v náručí jako zachránkyně. V náchodském museu se dochoval votivní svícen s rytinou zobrazující tuto nešťastnou událost. Je to pravděpodobně nejstarší vyobrazení vůbec.

Kaplička s novým obrazem z roku 2014Podle dostupných materiálů z vlastivědného spolku v Červeném Kostelci se již v roce 1945 spolek zajímal o kapličku u slatinského mostu a byla doporučena její oprava, což ale bylo v r. 1946 po dalším jednání odloženo na dobu pozdější. Po té,  v lednu roku 1950,  bylo ve spolku usneseno opatřit do kapličky místo dřívějšího plechového obrazu obraz nový s vylíčením události a opatřený legendou .  Zhotovením obrazu byl pověřen červenokostelecký malíř pan Kratochvíl a legendu měl sestavit tehdejší předseda spolku řídící učitel pan Bohumil Kulíř. Ten však krátce nato zemřel.  V témže roce bylo rozhodnuto učinit dotaz na tehdejší KNV , zda je možno kapličku opravit a pořídit podle původního  nový obraz, který by zhotovil pan Kratochvíl. Bohužel k tomu už nedošlo a  schůze spolku se v listopadu 1950 tímto tématem již nezabývá.

Původní obraz pana KřečkaK další opravě kapličky a jejím osazení  novým obrazem došlo v roce 1958. Autorem olejomalby na plechu  znázorňujícím nešťastnou událost byl červenokostelecký malíř pan Rudolf Křeček. Tento obraz byl ale z kapličky po nějakém čase ukraden.

V roce 2003 byla rozhodnutím tehdejšího zastupitelstva obce Slatina nad Úpou  kaplička opravena nákladem mikroregionu „ Dobrovolný svazek obcí 1866 „  za účasti obcí Slatina nad Úpou a Červená Hora místními firmami a vybavena novým obrazem z dílny náchodského malíře pana Stanislava Kuldy. Ovšem i toto dílo bylo necitelnou rukou poškozeno -poškrábáno a postříkáno barvami a tedy zničeno.

Díky usnesení současného zastupitelstva naší obce z prosince roku 2012 bylo přikročeno k další potřebné opravě kapličky a k realizaci rozhodnutí nechat vymalovat nový obraz, který by byl ještě důkladněji zabezpečen proti poškození. Úkolu vytvořit  nový obraz se ujala červenokostelecká malířka paní Marie Jirmanová, která zhotovila  deskový obraz  znázorňující Panu Marii s Ježíškem v náruči, jako ochránkyni  našeho kraje a všech, kdo budou s úctou  kolem kapličky procházet.

Dílo se zdařilo, a tak mohla být kaplička s novým obrazem  v neděli 22. června 2014 odpoledne  za krásného letního počasí  červenokosteleckým farářem Mgr. P. Petrem Kubantem slavnostně  vysvěcena.. Důstojné slavnosti se kromě představitelů obce v čele s paní starostkou  Marií Pokornou  zúčastnilo několik desítek lidí z místa i okolí.

Upřímně si přejeme, aby všichni, kdo půjdou kolem kapličky ctili tuto památku, chránili ji a tak umožnili turistům i místním lidem potěšit se pohledem na krásný obraz a odpočinout si v tichu  nerušené přírody.

Marta Kolisková.

Svěcení kapličky 22. 6. 2014

_____  Původní text převzatý ze starého webu  ________________

Když totiž toho roku projížděl kočárem na poutní slavnost na Boušín, propadl se s ním most a kočár i s knížetem zůstal viset mezi trámy. Lidé z vesnice se k místu seběhli a všem pomohli, takže se nikomu nic nestalo. Ve výklenku kapličky byl umístěn obraz s vylíčením této události, který však byl v minulosti ukraden.

Kaplička byla v roce 2003 opravena a nový obraz do ní namaloval pan Stanislav Kulda z Náchoda. Náklady na celou rekonstrukci hradil mikroregion Svazek obcí 1866 s účastí Obcí Červená Hora a Slatina nad Úpou. 

Kaplička

Z průběhu oprav v roce 2003Z průběhu oprav v roce 2003

Východisko turistických cest 

Zajímavý nález fotodokumentace

Obraz pana KřečkaPři náhodné prohlídce starého alba městské kroniky Červeného Kostelce byla objevena fotografie původního obrazu z Piccolominské kapličky u řeky Úpy.

Již od samého vzniku webových stránek Obce Slatina nad Úpou jsme hledali někoho, kdo by nějakou dokumentaci k tomuto obrazu vlastnil. Postupně jsme se dostali až k autorovi (pan Křeček z Červeného Kostelce), ale ohledně dokumentace se nikdo neozval.

Už to vypadalo, že podoba původní kresby je nenávratně ztracena, ale nakonec pomohla náhoda a jedna fotografie obrazu byla přece jen, k naší velké radosti, nalezena.

Pokud by někdo vlastnil kvalitnější dokument nebo dokonce barevný záznam, případně popis, nebo cokoliv jiného k tomuto obrazu, budeme vděčni za každou informaci.

Kontakt naleznete na úvodní stránce, nebo kliknutím zde: Kontakt

 


23. 2. 2014 Zobrazit méně

Mariánský sloup – Slatina nad Úpou

Mariánský sloup – Slatina nad ÚpouOpis pamětní knihy obce Slatina nad Úpou:
„Roku 1829 byla postavena s povolením veleslavné hradecké konsistoře v dolním dílu Slatiny jedna statue pod titulem Početí blahoslavené Panny Marie s nákladem obce Slatiny a nějakým příspěvkem Václava Vlčka z čísla popisného 12, toho času handlíře pláten, která roku 1831, na den Narození Panny Marie od Františka Kernera, t.č. administrátora bohušínského vysvěcena byla“.

23. 2. 2014 Zobrazit více

Kostel Navštívení Panny Marie na Boušíně

Kostel Navštívení Panny Marie na BoušíněKostel na Boušíně byl založen ve 2. pol. XII. stol. Bohušem Bradatým, kastelánem Kladským, jak se domnívá první kronikář náchodska P. Josef Myslimír Ludvík. S určitostí víme, že již v polovině XIII. stol. byly farnosti na Boušíně, ve Rtyni a v Úpici. Podle knih konfirmačních, které nechal sepsat první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic, tu byla v r. 1350 farnost s dřevěným kostelíkem a plebánem, který zde sídlil.

23. 2. 2014 Zobrazit více

Stránka

  • 1