Navigace

Obsah

Stránka

  • 1

Hrad Červená Hora

Hrad Červená HoraHrad Červená Hora byl založen za přímé podpory krále Přemysla Otakara II. (1253-1278) a některým členem rodu Zlatého Třmene. (Není jisté zda zakladatelem byl Petr ze Skalice nebo až jeho synové.)
Hrad Červená Hora byl vystavěn spolu se dvěma dalšími hrady ( Vízmburk a Rýzmburk) jako opěrné a chránící body na významných křižovatkách kladsko-polské a úpské stezky. Ve své době byl velice rozsáhlou stavbou s postraním nádvořím a jeho pravomoc osidlovat a kolonizovat zdejší území sahala až k Poříčí u Trutnova a Teplicím nad Metují.

23. 2. 2014 Zobrazit více

Vízmburg

VízmburgZřícenina hradu Vízmburk, který byl vybudován ve 13.st. společně s hrady Červená Hora a Rýzmburk, je umístěna na levém břehu toku Úpy nedaleko vesnice Havlovice. Z hradu je zachována značná část obvodového zdiva, zbytky kruhové věže, sklepení i obytná část pevnosti. V současné době je hrad rekonstruován, pohyb uvnitř hradu je zčásti omezen.

23. 2. 2014 Zobrazit více

Rýzmburg (Ryzemburg, Riesenburg)

Rýzmburg (Ryzemburg, Riesenburg)V současné době je Rýzmburk známý diky „Altánu“ (popsaném v Babičce od Boženy Němcové), který prochází druhou etapou rekonstrukce. Býval a snad zase bude z jeho ochozu nádherný výhled do údolí řeky Úpy. Na obzoru lesnatého údolí vykukuje červená střecha kostela na Boušíně tak jak nechává Božena Němcová vyprávět babičku vnoučatům. Toto malebné místo skrývá ještě jednu historicky mnohem významnější stavbu „Hrad Rýzemburk“.

Jeho stučný popis doslovně přepisujeme z publikace „Soupis památek historických a uměleckých v království českém od pravěku do počátku 19. století, díl 34 politický okres Náchodský, od Zdeňka Wirtha s příspěvky Františka Machaty, vydáno v Praze 1910“. 

Ryzmburský altán 

Hrad byl založen asi ve 13. století. Již roku 1320 byl to Jan z Boskovic na Ryzemburce. Rod pánů z Riesenburku vymřel v polovině 15. století a pozdější majitelé byli buď pánové náchodští , nebo jiní až konečně roku 1601 přišel hrad trvale v držení náchodského panství. Při koupi dozvídáme se o tehdejším stavu hradu. Byl dobře od kamene postaven, měl 13 světnic a pokojů, mnoho jiných světnic a sklepů nad i pod zemí; v předhradí byl dvůr se šesti světnicemi , kůlnami a konírnami pro 24 koně, komory pro čeládku a kočí, pivovar a pod okny velká obora. Za Smiřických náchodských přestal býti hrad panským sídlem, spustl, v 30-leté válce vyhořel (jen přízemí uchráněno) a již roku 1687 se mluví o pustém hradě a láme se odtud kámen pro stavbu hradu náchodského. Dnes jsou patrny již jen dva sklepy a malé zbytky zdí.

Zbytky sklepení

Zbytky zdí 

Nad zříceninou jednou stranou opřen o hospodářský dvůr, stojí takzvaný altán, s plochým ptropem, šindelovou valbou pokrytý a do tří stran polokruhovými oblouky otevřený. Vystaven koncem 18. století za Petra Korunského. 

Další mnohem podrobnější popis střídání majitelů a špatné hospodaření se zbožím naleznete v knize „Hrady a zámky V. Podkrkonoší od Dr. Augusta Sedláčka“. 


Vyobrazení z knihy A. Sedláčka 

V současné době dochází k nevratnému zničení podzemních sklepení propadáním jejich stropů. Místo je to neudržované a pohyb po zbytcích zdí je nebezpečný. Přesto na případného návštěvníka dýchne kouzlo starodávna. 

Okolo hospodářských stavení a altánů vede modrá turistická trasa, naučná stezka Ratibořického okruhu a cyklotrasa 4057. Před hospodářskými budovami je možno zaparkovat auto a využít místo k rodinným procházkám.

Vyobrazení z knihy A. SedláčkaVyobrazení z knihy A. Sedláčka

Letecký pohled

GPS souřadnice:  50°25'57.978"N, 16°2'42.766"E

Odkaz do www.mapy.cz je zde.


23. 2. 2014 Zobrazit méně

Stránka

  • 1