Navigace

Obsah

Stránka

  • 1

Hrad Červená Hora

Hrad Červená HoraHrad Červená Hora byl založen za přímé podpory krále Přemysla Otakara II. (1253-1278) a některým členem rodu Zlatého Třmene. (Není jisté zda zakladatelem byl Petr ze Skalice nebo až jeho synové.)
Hrad Červená Hora byl vystavěn spolu se dvěma dalšími hrady ( Vízmburk a Rýzmburk) jako opěrné a chránící body na významných křižovatkách kladsko-polské a úpské stezky. Ve své době byl velice rozsáhlou stavbou s postraním nádvořím a jeho pravomoc osidlovat a kolonizovat zdejší území sahala až k Poříčí u Trutnova a Teplicím nad Metují.

Popisná tabule hraduPrvním doloženým držitelem Hradu a panství Červená Hora je pan Sezema z Červené Hory (syn Petra ze Skalice). Dalšími doloženými majiteli Červené Hory byli: Mikuláš Pískle, měšťan z polské Svídnice, Matyáš Polc, roku 1372 byl hrad prodán pražskému Arcibiskupovi Janu z Jenštejna a jeho bratřím Václavu a Pavlovi z Jenštejna, posléze byl prodán bratřím Hynkům z Dubé a Náchoda , roku 1406 se bratři o svůj majetek rozdělili a vlastníkem hradu Červená Hora se stal Hynek mladší z Dubé a Náchoda. 
Tento Hynek ml. Z Náchoda a na Červené Hoře jako přívrženec krále Zikmunda Lucemburského se roku 1420 zúčastnil křižáckého tažení proti husitským Čechám. V květnu 1421 jako hejtman slezských vojsk byl zajat při obraně Jaroměře. Bojoval zde proti vojskům táborů a pražanů, kterým velel Jan Žižka z Trocnova. Později byl znovu propuštěn. Roku 1427 stoupenci „pod obojí“ za pomoci polního táborského vojska započali hrad Červená Hora obléhat. Posádka Červené Hory se výměnou za volný odchod 8. června 1427 vzdala. Hrad byl vypálen a pobořen. 
Od té doby byl hrad ponechán na pospas času. Zpustl a na jeho kdysi majestátních hradbách vyrostly mohutné stromy. I když do dnešních dnů se zanechalo jen nepatrné torzo zdiva, při pozornějším pohledu se stále dá odhadovat hrubé rozpoložení hradu i jeho ochranných valů.

Přístup ke zřícenině hradu (březen 2008) 

Zbytky zdiva (březen 2008)

Plánek z knihy Hrady a zámky od A. Sedláčka 1933 

Situační plán z balónuOkolo hradu vede modrá turistická trasa vedoucí od Satinského mlýna k vlakovému nádraží v Červeném Kostelci a cyklotrasa 4056 vedoucí od Satinského mlýna na Václavce (Dobenín). 

GPS souřadnice:  50°27'9.00"N, 16°3'1.00"E

 Odkaz do www.mapy.cz je zde. 


23. 2. 2014 Zobrazit méně

Vízmburg

VízmburgZřícenina hradu Vízmburk, který byl vybudován ve 13.st. společně s hrady Červená Hora a Rýzmburk, je umístěna na levém břehu toku Úpy nedaleko vesnice Havlovice. Z hradu je zachována značná část obvodového zdiva, zbytky kruhové věže, sklepení i obytná část pevnosti. V současné době je hrad rekonstruován, pohyb uvnitř hradu je zčásti omezen.

23. 2. 2014 Zobrazit více

Rýzmburg (Ryzemburg, Riesenburg)

Rýzmburg (Ryzemburg, Riesenburg)V současné době je Rýzmburk známý diky „Altánu“ (popsaném v Babičce od Boženy Němcové), který prochází druhou etapou rekonstrukce. Býval a snad zase bude z jeho ochozu nádherný výhled do údolí řeky Úpy. Na obzoru lesnatého údolí vykukuje červená střecha kostela na Boušíně tak jak nechává Božena Němcová vyprávět babičku vnoučatům. Toto malebné místo skrývá ještě jednu historicky mnohem významnější stavbu „Hrad Rýzemburk“.

23. 2. 2014 Zobrazit více

Stránka

  • 1