Obec Slatina nad Úpou
ObecSlatina nad Úpou

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.10/2020 obec Slatina nad Úpou

Číslo jednací: 88/2020/zveřejŇování/Pastuchová

Zodpovídá: Iva Pastuchová
  • 310 obyvatel

  • Farnost Boušín

  • SDH

  • Myslivci

  • Zahrádkáři


nahoru