Obec Slatina nad Úpou
ObecSlatina nad Úpou

Krizové řízení

Povodňový plán obce Slatina nad Úpou

Obec s rozšířenou působností: Náchod

Kraj: Královéhradecký kraj

Příslušný vodoprávní úřad: Městský úřad Náchod

Povodňový plán

Odborné stanovisko správce povodí k tomuto povodňovému plánu ve smyslu § 82, písm. a), zákona č. 254/2001 Sb.:
Povodí Labe, s.p.

Potvrzení souladu s povodňovým plánem vyššího stupně ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů: Městský úřad Náchod

Schválení povodňového plánu: Podpis: Obec Slatina nad Úpou

Pro více informací klikněte na tento odkaz http://kralovehradecky.dppcr.cz

Průtok vody na Slatinském potoku

Průtok vody v Slatinském potoce

Odkaz na stránku s průtoky na Slatinském potoku – http://hladiny-vox.pwsplus.eu

Průtok vody v Úpě

Logo

Odkaz na stránku s průtoky na Úpěu – http://www.pla.cz

Výstražný systém ČHMÚ

Logo

Odkaz na stránky ČHMÚ - Alerts – https://www.chmi.cz

  • 310 obyvatel

  • Farnost Boušín

  • SDH

  • Myslivci

  • Zahrádkáři


nahoru