Obec Slatina nad Úpou
ObecSlatina nad Úpou

Literatura

#

63. vlastivědný sborník Rodným Krajem

Datum: 13. 12. 2021

V podrobnostech článku naleznete obsah celého čísla. Sborník je možno zakoupit na Obecním úřadě.

#

61. vlastivědný sborník Rodným Krajem

Datum: 3. 12. 2020

V podrobnostech článku naleznete obsah celého čísla. Sborník je možno zakoupit na Obecním úřadě.

#

60. vlastivědný sborník Rodným Krajem

Datum: 15. 6. 2020

V podrobnostech článku naleznete obsah celého čísla. Sborník je možno zakoupit na Obecním úřadě.

#

59. vlastivědný sborník Rodným Krajem

Datum: 12. 12. 2019

V podrobnostech článku naleznete obsah celého čísla. Sborník je možno zakoupit na Obecním úřadě.

#

58. vlastivědný sborník Rodným Krajem

Datum: 14. 6. 2019

V podrobnostech článku naleznete obsah celého čísla a na Obecním úřadě je možno sborník zakoupit.

56. vlastivědný sborník Rodným Krajem

Datum: 20. 6. 2018

V podrobnostech článku naleznete obsah celého čísla a na Obecním úřadě je možno sborník zakoupit.

#

55. vlastivědný sborník Rodným Krajem

Datum: 20. 12. 2017

V podrobnostech článku naleznete obsah celého čísla a na Obecním úřadě je možno sborník zakoupit.

#

Byli u toho

Datum: 27. 11. 2017

z Ukrajiny přes Vladivostok do Evropy 1914 - 1920.
Nová publikace o hrdinství legionářů ke stému výročí vzniku ČSR.

#

54. vlastivědný sborník Rodným Krajem

Datum: 23. 6. 2017

V podrobnostech článku naleznete obsah celého čísla a na Obecním úřadě je možno sborník zakoupit.

#

Kladské pomezí - Krajem podél Metuje

Datum: 21. 12. 2016

Knihovní fond jsme rozšířili o knihu plnou fotografií našeho kraje.

#

53. vlastivědný sborník Rodným Krajem

Datum: 19. 12. 2016

V podrobnostech článku naleznete obsah celého čísla a na Obecním úřadě je možno sborník zakoupit.

#

52. vlastivědný sborník Rodným Krajem

Datum: 4. 7. 2016

V podrobnostech článku naleznete obsah celého čísla a na Obecním úřadě je možno sborník zakoupit.

#

50. vlastivědný sborník Rodným Krajem

Datum: 1. 7. 2015

V podrobnostech článku naleznete obsah celého čísla a na Obecním úřadě je možno sborník zakoupit.

#

49. vlastivědný sborník Rodným Krajem

Datum: 8. 1. 2015

V podrobnostech článku naleznete obsah celého čísla a na Obecním úřadě je možno sborník zakoupit.

#

48. vlastivědný sborník Rodným Krajem

Datum: 10. 7. 2014

V podrobnostech článku naleznete obsah celého čísla a na Obecním úřadě je možno sborník zakoupit.

#

Slatina nad Úpou – Procházka historií a současností

Datum: 26. 2. 2014

V sobotu dne 19. Prosince 2009 byla slavnostně „uvítána“ a poprvé otevřena kniha s názvem „Slatina nad Úpou – Procházka historií a současností obce“ autorky Mgr. Věry Vlčkové. Na slavnostní vernisáž pozvala starostka obce paní Marta Kolisková kromě autorky také další hosty: nakladatele Pavla Mervarta, vedoucí knihoven ve Slatině a Červeném Kostelci paní Jitku Poláškovou a PhDr. Marcela Fraňková, paní Tomkovou z Českého rozhlasu, autora některých fotografií Ing. Jaroslava Kordinu a dále všechny, kdo se z řad slatinských občanů nějakým způsobem podíleli na vydání knihy (třeba přečtením konceptu a doplněním a zapůjčením materiálů a fotografií. Vernisáž byla veřejná a zasedací místnost obecního úřadu se zaplnila.

#

Vizmburk - Ing. Jan Mach

Datum: 26. 2. 2014

Z obsahu: Cestou k Vizmburku, Budování hradu a jeho zakladatel, Zvláštnosti a technologie provedení stavby, Zeď, Brána, Palácové sklepení, Starý palác, Rekonstrukce rytířského sálu a Doslov.

#

Krajem Aloise Jiráska a Boženy Němcové

Datum: 26. 2. 2014

Je to ten kout mezi Úpou a Metují, mezi Babiččiným údolím a mírnou kotlinou Jiráskova Hronova. Kdekoli se vyleze na kopeček, je vidět na severu Sněžku a na východě Bor a Hejšovinu, velké hraniční kameny země. Těsně kolem jde jazyková hranice: jen v Trutnově jsou Němci, kdežto na vsích, v Žacléři, v Olejnici a jinde se mluví jazykem kterémuvůbec nikdo nerozumí. Na kopcích žijí tkalci duchaři; podle řek je jedno bojište za druhým: Trutnov Skalice, Náchod a dole Sadová se štíhlými pomníčky, které povídají, kolik tam padlo mladých lidí. Tak to jeten kraj mírných a poněkud chudých políček, březových hájků a dvojí velké památky: po Boženě Němcové a Aloisu Jiráskovi.

#

120. Výročí sboru dobrovolných hasičů Slatina nad Úpou

Datum: 26. 2. 2014

Brožura vydána u příležitosti oslav 120 let založení Sboru dobrovolných hasičů ve Slatině nad Úpou v roce 2002.

#

Babička - Božena Němcová

Datum: 26. 2. 2014

Do literatury vstoupila Božena Němcová básněmi Slavné ráno a Ženám českým. Vyprávěčský talent uplatnila hned v prvním prozaickém díle Národní báchorky a pověsti (1845-47) - kniha lidové prozaické slovesnosti, pohádky, legendy a pověsti. V lidových pohádkách Božena Němcová zvýraznila absolutní spravedlnost, jednoznačně dává zvítězit lásce a dobru. Lidovou pohádkou se Němcová zabývala i později - Slovenské pohádky a pověsti (1857-8).
Publicistickou činnost zahájila Němcová r. 1845 v Květech, seriálem Obrazy z okolí domažlického, dále přispívala články z Chodska.
Povídkové dílo Němcové vznikalo až v posledních desíti letech jejího života. Je autorkou povídek: Pomněnka šlechetné duše, Baruška, Chudí lidé, Pan učitel, Chýše pod horami, Divá Bára, Karla, Dobrý člověk, V zámku a podzámčí, Pohorská vesnice.
Vrcholným dílem je povídka Babička (1855), Božena Němcová ji psala v době svého největšího tvůrčího vzepětí, které následovalo po těžkém duševním otřesu způsobeném smrtí nejstaršího syna Hynka.
Na rozdíl od K.J.Erbena nešlo Němcové o zachycení původní podoby pohádkových motivů, Němcová se snažila o vlastní převyprávění lidové látky.

#

Justynčina stezka

Datum: 26. 2. 2014

Leták 10x21cm obsahuje doprovodné texty a mapu k „Justynčině stezce“, naučném turistickém okruhu v okolí obce Slatina nad Úpou. Justynčina stezka je pokračováním projektu „Naučné stezky za poznáním“, které Společnost pro záchranu Babiččina údolí připravuje ve spolupráci se Svazkem obcí 1866 a Muzeem Boženy Němcové v České Skalici a provází okolo místních významných pamětihodnostech, jakými jsou kupříkladu Boušínský kostel s farou, Špetlův buk či zřícenina hradu Červená hora. Zájemci se tak mohou projít po trase, kudy chodívala židovská dívka Justynka, postava z knihy Babička.

#

39. vlastivědný sborník Rodným krajem

Datum: 23. 2. 2014

39. číslo vlastivědného sborníku kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků Rodným krajem vyšlo počátkem prosince. Na šedesáti stranách křídového papíru nalezne čtenář mnoho článků o nejrozmanitějších zajímavostech našeho regionu samozřejmě bohatě ilustrovaných fotografiemi, reprodukcemi dokumentů a kresbami.

#

46. vlastivědný sborník Rodným krajem

Datum: 23. 2. 2014

V podrobnostech naleznete celý obsah tohoto čísla.

#

Václav Sádlo: Aby se nezapomnělo...

Datum: 23. 2. 2014

Václav Sádlo: Aby se nezapomnělo… Příběhy odvahy a statečnosti obětí nacistické perzekuce z Náchodska, Hronovska, Policka a Českoskalicka 1938–1945
Publikace, vydávaná u příležitosti 65. výročí konce druhé světové války, zachycuje osudy lidí, kteří obětovali své životy v období, kdy se rozhodovalo o další existenci našeho národa. Autor vychází z četných dokumentů, mezi něž patří např. dopisy z doby věznění, poslední dopisy na rozloučenou či záznamy spolubojovníků. Dále se opírá o rozhovory s pamětníky nebo rodinnými příslušníky.

#

Osudy židovských rodin z Náchodska 1938–1945

Datum: 23. 2. 2014

Publikace Aleny Čtvrtečkové, vyšla u příležitosti 65. výročí konce druhé světové války a usiluje o zaznamenání maxima z toho, co se dochovalo z příběhů židovských rodin žijících na Náchodsku.

#

47. vlastivědný sborník Rodným krajem

Datum: 23. 2. 2014

V podrobnostech naleznete celý obsah tohoto čísla. Několik čísel je možno zakoupit na obecním úřadě.

#

40. vlastivědný sborník Rodným krajem

Datum: 23. 2. 2014

40. číslo vlastivědného sborníku kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků Rodným krajem vyšlo počátkem června 2010. Na šedesáti stranách křídového papíru nalezne čtenář mnoho článků o nejrozmanitějších zajímavostech našeho regionu samozřejmě bohatě ilustrovaných fotografiemi, reprodukcemi dokumentů a kresbami.

#

41. vlastivědný sborník Rodným krajem

Datum: 23. 2. 2014

V podrobnostech naleznete úvodní slovo redaktorky paní PhDr. Marcely Fraňkové a celý obsah tohoto čísla.

#

42. vlastivědný sborník Rodným krajem

Datum: 23. 2. 2014

V podrobnostech naleznete celý obsah tohoto čísla.

  • 310 obyvatel

  • Farnost Boušín

  • SDH

  • Myslivci

  • Zahrádkáři


nahoru