Obec Slatina nad Úpou
ObecSlatina nad Úpou

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů - Slatina nad Úpou

Sbor dobrovolných hasičů byl v obci Slatina nad Úpou založen v roce 1882. V obci bylo 23 zaznamenaných požárů. Nová zbrojnice vybudována společně v budov OÚ v roce 1973.

Současné vybavení sboru

  • Dvoukolová motorová stříkačka PS 12 z roku 1979
  • Autocisterna CAS 25 z roku 1988
  • Automatická siréna z roku 1996

Náš sbor je zařazen v Okrsku Hořičky (okrsek má 7 sborů, cca 240 členů, 1 výjezdovou jednotku) 
SDH má 54 členů, z toho 22 žen a 32 mužů. Stav k 31.12.2020 

Výbor SDH tvoří:

starostka : Marie Pokorná
náměstek starosty : Milan Kábrt
velitel SDH : Richard Žylka
jednatelka : Monika Žylková
pokladní SDH : Renata Malá
preventista SDH : Luboš Malý
strojník : Karel Pokorný
člen výboru : Věra Antošová
člen výboru : Martin Pokorný
revizor sboru : Martin Žylka
     

Ohlédnutí za činností sboru


Pro více informací klikněte na název článku.Přehled událostí 2022

viz odkaz "zprávy ze spolků"

Pro více informací klikněte na název článku.Přehled událostí 2020

Naše sdružení čítalo k 31. 12. 2020 celkem 54členů - z toho 22 žen a 32 mužů.  V loňském roce se uskutečnily 3 výborové a 1 členská schůze našeho SDH. Na těchto schůzích jsme převážně zajišťovali chod kulturních akcí po vládních omezeních v naší obci, provedení brigádnických hodin na údržbě přírodního parketu, hřiště a požární techniky.

17.1. výroční valná hromada SDH Litoboř - delegátka okrsku sestra Marie Pokorná
18.1. výroční valná hromada v Červené Hoře, jako hoste se zúčastnil za okrsek br. Milan Chlupáč z SDH Hořičky a za OSH Náchod br. Josef Záliš náměstek starosty, člen SDH Červený Kostelec. Volba nového výboru SDH

Složení nového výboru:
Starostka SDH Pokorná Marie
Náměstek starosty Kábrt Milan
Velitel SDH Žylka Richard
Jednatelka SDH Žylková Monika
Pokladní SDH Malá Renata
Preventista SDH Malý Luboš
Strojník Pokorný Karel
Člen výboru Antošová Věra
Člen výboru Pokorný Martin
Revizor sboru Žylka Martina

13.2. výroční valná hromada okrsku Hořičky na Větrníku, účast Pokorná Marie Antoš Pavel a Malý Luboš, jako členové okrsku a dále jako delegáti Martin Pokorný a Věra Antošová. Za OSH se účastnil starosta OSH Náchod br. Ivan Kraus Volba nového výboru okrsku, z našeho SDH - Marie Pokorná - náměstek starosty, Martin Pokorný - zástupce velitele, Věra Antošová - referentka žen
1.3. výborová schůze - příprava plánu činnosti na rok 2020 první informace o výskytu koronaviru v České republice, což připravený plán značně ovlivnilo, spousta akcí byla zrušena například Pálení Čarodějnic, některé akce byli přesunuty na podzimní termíny
24.5. Výborová schůze úprava plánu činnosti po vládních omezeních, příprava brigády na parketě
27.5. technická prohlídka auta
28.5. odvoz PS 12 na opravu
30.5. brigáda na parketu - sečení, hrabaní úklid mantinelů, čištění okapů - účast 20lidí
16.6. volební aktiv preventistů Suchý Důl
23.6. volební aktiv velitelů Velká Jesenice
25.6. vyzvednutí opravené PS 12
3.7. Výborová schůze - příprava sportovního odpoledne pro členy SDH
10.7. zemřel br. Bohumil Kocián
11.7. soutěž O trofej SDH Hořičky Účast 10 družstev mužů, 7 družstev žen a po jednom družstvu přípravka a mladší dětí z Brzic.
Naše družstvo mužů získali časem 28,40 čtvrté místo, Pokorný Martin jako proudař s družstvem Kramolna NTC čas 20,75 třetí místo, vítěz SDH Havlovice čas 20,64 Naše ženy se soutěže neúčastnili, zvítězilo družstvo žen Kramolna NTC čas 27,26
15.7. účast na pohřbu br. Bohumila Kociána
18.7. dopoledne sečení parketu příprava na odpolední akci. Do 15hod Sportovní odpoledne - turnaj v nohejbale, soutěže pro děti, hlavně židlovaná i pro dospělé, hudba Marcel Dostál, vepřové kýty pro členy připravil Pavel Tatíček, spousta sladkého od členek - dobře jsme se bavili
1.8. konečně zábava NANOVOR 238 platících, super letní počasí, přísná hygienická opatření, všude samá dezinfekce
7.8. členové SDH byli požádání o zkoušku těsnosti nového septiku na KURNÍKU
29.8. Shromáždění delegátů okresu Náchod v České Metuji volba nového vedení, účast hejtmana KHK Štěpána a radního Hečka, předání poděkování všem SDH
3.9. sečení parketu před zábavou
5.9. zábava opět NANOVOR - přesto, že odpoledne pršelo 159 platících
30.9. Český den proti rakovině - vybraná částka 6.117,-Kč,- prodáno 190ks kytiček
4.10. úklid naplavené ornice z polí u č.p. 63, čištění odtoku v poldru a mezi č.p. 106 a 39
15.11. kondiční jízda, zjištěna závada na vozidle, nefunkční čerpadlo, vozidlo nahlášeno mimo provoz. Vozidlo nahlášeno zpět do výjezdu 26.11.
17.11. úklid hřiště, kontrola skladu na parketě, vypuštění vody z kiosků
21.11. čištění okapů na kioscích a parketě
28.11. brigáda hrabání listí na parketě a hřišti
  V měsíci listopadu si on-line testy prodloužili odbornost velitele

Rok 2020 lze hodnotit pro nás pro všechny jako rok zcela odlišný. Přes veškerá omezené a nařízení se nám podařilo zajistit, alespoň část našich plánů. Na brigádách jsme se sešli také v dostatečném počtu a údržba parketu byla zajištěna.

Na závěr bych ráda poděkovala všem činným členům za jejich obětavý přístup k naší práci ve sboru a nejen jim, ale i jejich rodinným příslušníkům, děkuji i těm, kteří nejsou členy našeho sboru, ale přesto i v této těžké době ochotně pomáhali při naších akcích.

Jsem ráda jako starostka SDH i starostka obce, že je nás zatím pořád dost na to, abychom nesli dobré jméno našeho sboru, a to i v okrsku a okolí. Všem přejí dostatek sil, hodně štěstí, osobních i pracovních úspěchů, ale především pevné zdraví.

Pro více informací klikněte na název článku.Přehled událostí 2018

SDH Slatina nad Úpou má k 31. 12. 2018 celkem 52 členů, z toho 20 žen a 32 mužů.

V letních měsících na parketě dvě taneční zábavy NANOVOR, (jedna musela být zrušena z důvodu nepříznivého počasí) a Maškarní rej i pro děti.

Členové JSDH se účastnili všech povinných školení.

Bohužel v roce 2018 naše řady opustili br. Ferdinand Falta, nejstarší člen sboru a br. Jaroslav Tylš, dlouhá léta jednatel sboru, ČEST JEJICH PAMÁTCE.

6.1. čištění nádrže
13.1. výroční valná hromada
11.3. výborová schůze – příprava plánu činnosti na rok 2018
7.4. členská schůze, seznámení s plánem činnosti na rok 2018
28.4. brigáda parket, příprava hranice, sečení, dokončení dopadové plochy pro herní prvek, úklid kiosků, výměna kol na požárním vozidle, školení JSDH
30.4. pálení Čarodějnic
16.5. Český den proti rakovině, prodáno 140ks kytiček, vybraná částka 3508,-Kč
20.5. trénink žen, příprava na okrskovou soutěž
26.5. okrsková soutěž na Hořičkách muži 1. místo – čas 27:51, ženy 2. místo – čas 35:16
9.6. soutěž 4. ročník „Memoriálu br. Karla Pavláska“, naši muži družstvo A – 4. místo, družstvo B – 5. místo, ženy 1. místo
9.6. slavnostní předání vozidla JSDH
16.6. soutěž O trofej SDH Hořičky – muži 1. místo, ženy 1. místo
30.6. soutěž O pohár starosty obce Libňatov – muži 5. místo, ženy 1. místo
6.10. taktické cvičení okrsku na Prorubech a v Brzicích
13.10. Výlet – měděný důl Bohumír v Jívce, pivovar v Olivětíně, restaurace u Švejka v Meziměstí
10.11. brigáda na parketě
1.12. rozsvícení stromečku – zajištění občerstvení

Pro více informací klikněte na název článku.Činnost v roce 2017

Počet členů k 31. 12. 2017 celkem 52, z toho 17 žen a 35 mužů.

7.1. výroční valná hromada, zhodnocení roku 2016, příprava oslav 135.výročí založení sboru, schválená koupě herního prvku – šplhací stěna za cca 50tis Kč.
29.1. výborová schůze – příprava návrhů na ocenění členů, která budou předána při oslavě výročí, plán činnosti na rok 2017
18.3. členská schůze – seznámení členské základny s plánem činnosti na rok 2017, přijetí nové členky Šárka Pokorná
22.4. brigáda příprava hranice, plot na hřišti, školení JSDH na téma lesní požáry a členská schůze
30.4. pálení Čarodějnic ve spolupráci s obcí
10.5. Český den proti rakovině, prodáno 135ks měsíčku lékařského, vybraná částka 3.772,-Kč
10.6. třetí ročník „Memoriálu br. Karla Pavláska“, účast 9družstev mužů, 2družstva žen a 2 družstva dětí. Vítězem se stalo družstvo SDH Libňatov, naše družstva obsadila 4. a 5. místo. V kategorii žen zvítězili Hořičky, naše ženy byli druhé.
10.6. Slavnostní valná hromada – oslava 135 výročí založení sboru. Předáno 1x ČÚ SDH, 7 x ČÚ OSH, 7 x ČÚ KSH, 5x medaile za příkladnou práci, 9x medaile za zásluhy a 5 věrnostních stužek, přijata nová členka Lucie Dvořáčková. Při této příležitosti jsme oslavili 80narozeniny br. Karla Kolísky.
24.6. účast na oslavě 140let založení SDH Brzice
15.7. oslava 120let SDH Litoboř – ukázka činnosti naší staré stříkačky
29.7. soutěž o pohár starosty obce Libňatov – muži 3.místo, ženy 1místo
11.8. odklízení popadaných stromu z komunikací po vichřici
24.9. taktické cvičení JSDH
7.10. taktické cvičení okrsku ve Slatině – tlaková zkouška, ejektor, morná stěna, první pomoc při podezření poranění páteře
7.10. přátelské posezení – poděkování za dokončení oplocení hřiště
3.12. první adventní neděle – zajištění občerstvení
léto V letních měsících se konali tři taneční zábavy NANOVOR a Maškarní rej. Členové JSDH se účastnili povinných školení. Obec Slatina nad Úpou zakoupila JSDH troje rukavice pro výjezd, olejový kompresor a 8 skříněk pro uložení výjezdového oblečení.

Pro více informací klikněte na název článku.Činnost v roce 2016

Naše sdružení čítalo k 31. 12. 2016 celkem 51 členů - z toho 15 žen a 36 mužů. V loňském roce se uskutečnily 5 výborových a 1 členské schůze našeho SDH. Na těchto schůzích jsme převážně zajišťovali chod kulturních akcí v naší obci, přípravu soutěží v požárním sportu, provedení brigádnických hodin na údržbě přírodního parketu, hřiště a požární techniky.

16.1. Výbor SDH Slatina nad Úpou udělil na valné hromadě čestné uznání sboru za příkladnou práci sestře Blance Pecháčkové a bratru Martinu Pokornému Medaili a stužku za 10let členství Miloš Nehyba, Hana Tatíčková st., Jiří Vlk, Petr Zelený, Martin Žylka, Stužka za 30let, Leoš Hejna, Jitka Polášková, Josef Vachek, Stužka za 40let, Ferdinand Falta, Marie Kociánová, Jaroslav Laštůvka, Ludmila Tylšová Stužka za 50let a Karel Čapek. Dále byla přijata nového člena SDH Hana Tatíčková ml.
2.2 nás všechny zasáhla smutná zpráva o tragické smrti br. Miloše Nehyby, s kterým jsme se naposledy rozloučili 9.2.2016
2.4. členská schůze (seznámení s plánem činnosti na rok 2016 a služby na zajištění Čarodějnic a tanečních zábava

16-

17.4.

se Karel Pokorný účastnil školení v Bílých Poličanech strojník JPO 5

23.4. školení JPO na téma volba hasební látky a správná aplikace - školení připravil Martin Pokorný
25.4. čištění tůně na potoce u č.p.27 zajistili Pokorný Karel a Martin
30.4. pořádání „Čarodějnic“ – zajištění občerstvení a soutěží pro děti ve spolupráci s Obcí
11.5. jsme se připojili k akci Květinový den ligy proti rakovině – vybraná částka 1881,-Kč,- Kč prodáno 83ks kytiček prodej zajistili Pokorný Martin a Marie
21.5. okrsková soutěž v Litoboři, účastnilo se 7 družstev mužů, dvě družstva žen a tři družstva dětí z Brzic. Okrskovou soutěž vyhrál sbor Hořiček s časem 28,35. Naši se umístili na druhém místě s časem 32,00.
28.5. 28.05. – se konala první zábava NANOVOR -165 platících, což vzhledem k počasí, před začátkem zábavy pršelo, je slušná účast
4.6. soutěž Putovní pohár obce Hořičky, soutěž byla pořádána u příležitosti 135výročí založení sboru. Soutěže se účastnilo 8 družstev mužů, 4 družstva žen a 3družstva dětí z Brzic. V kategorii mužů zvítězilo družstvo Nahořany A čas 20:44, naši se umístili na pěkném 4.místě s časem 25:55. V kategorii žen zvítězilo družstvo Hořičky B s časem 28:99.
11.6. soutěž v požárním sportu druhý ročník „ Memoriálu br. Karla Pavláska“ 7 družstev mužů, dvě družstva žen a tři dětí z Brzic. Našemu sboru se opět podařilo postavit dvě družstva. Vítězem druhého ročníku memoriálu se stalo družstvo SDH Jaroměř čas 28,77. Druhé bylo naše družstvo A s časem 30,36 třetí místo získalo naše družstvo B s časem 30,91. Velký ohlas za předvedení útoku získaly opět děti z Brzic. Soutěž se konala za příjemného počasí. Rozhodčím soutěže byl br. Josef Záliš z SDH Červený Kostelec i časomíru zajistilo SDH Červený Kostelec. Samaritánskou službu Lenka Mertlíkova SDH Křižanov a Darina Fischerová z SDH Brzice.
23.7. Maškarní ples na parketě 76platících dostatek masek, dobrá zábava, hudba Fantasy
6.8. zábava NANOVOR 170 platících
1.9. cyklické školení velitelů JSDH na Broďáku, účastnili všichni naši proškolení velitele.
3.9. poslední zábava opět NANOVOR – 236 platících
23.9. námětové cvičení v Brzicích – řazení u požářiště, školení samaritánů na téma první pomoc při poleptání kyselinou a louhem, ukázka využití uzlu předvedli děti z Brzic.
23.10. výborová schůze - příprava výroční valné hromady zajištění občerstvení na1.adventní neděli, příprava oslav 135výročí SDH, zajistit nového správce parketu

11.-

12.11.

seminář preventistů ve školícím středisku HZS ve Velkém Poříčí účast Malý Luboš/td>
26.11. brigáda na parketě – hrabání listí, čištění okapů, prořezávání stromů
27.11. První adventní neděle rozsvícení stromku – zajištění občerstvení
6.12. výjezd k požáru saze v komíně v čp. 158 - řízení dopravy
17.12. školení řidičů JSDH Průběžně po celý rok udržují naši strojníci svěřenou techniku a provádí kondiční jízdy s cisternou. Obec Slatina nad Úpou JSDH zakoupila 5 párů zásahových rukavic za 9770,-Kč a 5ks zásahových přileb za 30.260,-Kč

Pro více informací klikněte na název článku.Přehled událostí 2015

SDH Slatina nad Úpou SDH Slatina nad Úpou mělo k 31.12.2015 52 členů - 15 žen a 37 mužů. V roce 2015 se konaly 2 výborové a 1 členská schůze. Byla vyčištěna nádrž u Žylku, na parketě bylo odvedeno velké množství brigádnických hodin zejména při opravě střechy.

Naši členové se účastnili i několika oslav SDH, kde byla převedena naše stará stříkačka.

2.1. Výroční valná hromada - volba nového výboru
11.4. sběr železného šrotu a brigáda parket
30.4. Pořádání Čarodějnic.
13.5. Květinový den -Liga proti rakovině prodáno 87kytiček , vybráno 2.280Kč
16.5. okrsková soutěž na Větrníku 4.místo čas 1:11,63
  první taneční zábava Nanovor 190 platících
13.6. první ročník "Memoriálu br. Karla Pavláska", účast 8družstev mužů, družstvo žen a dětí z Brzic. Vítězem se stalo družstvo SDH Červený Kostelec, naše družstvo A se umístilo na třetím místě a B na šestém.
6.7. 130let SDH Lhota za Červeným Kostelcem
11.7. 120let SDH Červená Hora
11.7. Maškarní ples na parketě hudba Fantasy, 55platících, dostatek masek
1.8. zábava NANOVOR, 217 platících
22.8. 130let SDH Havlovice
5.9. soutěž na Hořičkách, kde jsme získali druhé místo s časem 23,33
19.9. 140let SDH Vlčkovice
  poslední zábava Nanovor 118 platících
25.9. námětové cvičení v Brzicích na téma hašení hořlavých kapalin
29.11. první adventní neděle - rozsvícení stromečku
5.12. čištění nádrže

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6
1
7
8
1
9 10 11 12 13
2
14
15 16 17 18 19 20 21
1
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Odkazy

Mikroregion Svazek obcí 1866

Mikroregion Úpa

Czech Point

HZS nahlášení pálení:

Nahlášení pálení

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní rozhlas

mobilní verze webuPodněty a problémy

Počasí

Počasí Slatina nad Úpou

Počasí Slatina nad Úpou - Slunečno.cz

Teplota z čidla na budově úřadu

Turistický portál

Odkaz na Kladské pomezí  Kladské pomezí aplikace

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:321
TÝDEN:2424
CELKEM:1322393

  • 310 obyvatel

  • Farnost Boušín

  • SDH

  • Myslivci

  • Zahrádkáři


nahoru