Obec Slatina nad Úpou
ObecSlatina nad Úpou

Společnost pro záchranu Babiččina údolí

Logo SPZBUJedním z cílů Společnosti pro záchranu Babiččina údolí bylo zachránit před zkázou chátrající budovy, které se v roce 1995 staly majetkem soukromé firmy Podzámčí, s.r.o.. Mezi tyto budovy, tvořící významnou součást historické zástavby Babiččina údolí  patřil například areál Panského dvora (tzv. Kavalierhaus), dále byt pod Ratejnou, kde žila rodina Panklova, Panský hostinec a další objekty. Poté, co budovy přešly do rukou soukromého majitele (Firma Podzámčí), nebyly nijak využívány ani spravovány, a proto postupně chátraly, některé se dostaly až do havarijního stavu. Společnost pro záchranu Babiččina údolí po mnoho let vyvíjela snahu změnit stav těchto kulturních památek a zachránit je před hrozící zkázou.  V roce 2004 byla na firmu Podzámčí, s.r.o. uvalena likvidace, na část objektů, které byly národní kulturní památkou, uplatnil  předkupní právo stát a  tak se památkově chráněné stavby opět dostaly do rukou státu. Od roku 2008 spadá oblast NKP Babiččino údolí pod správu Národního památkového ústavu – územního odborného pracoviště v Josefově.  V současné době se začíná s postupnými opravami zchátralých objektů – prvních oprav (nové střechy) se dočkal Kavalierhaus.

Pro více informací klikněte na název článku.Cíl a poslání Společnosti pro záchranu Babiččina údolí:

Činnost SPZBÚ je podporována dobrovolníky z řad jednotlivců i různými organizacemi. Již tradiční je spolupráce se žáky Základní a speciální školy v České Skalici, kteří mají patronát nad dětským koutkem (součástí oddechové zóny v Ratibořicích). Žáci se podílejí na pravidelném úklidu a údržbě dětského koutku. Dalšími pravidelnými spolupracovníky a partnery SPZBÚ jsou například Město Česká Skalice, Centrum rozvoje Česká Skalice, Správa státního zámku v Ratibořicích, Muzeum B.Němcové, UPM -Muzeum textilu, DDM BÁJO, středisko JUNÁK Česká Skalice, VOŠ stavební Náchod a mnozí další. Pomoc a podpora těchto dobrovolníků významně přispívá k vynikajícím celkovým výsledkům práce Společnosti pro záchranu Babiččina údolí.

 • sdružovat přátele Babiččina údolí (osoby fyzické i právnické), které mají zájem na obnově a záchraně Babiččina údolí jak po stránce ekologické, tak i kulturní a občanské
 • vytvářet koncepci oživení BÚ a jeho okolí a postupně ji realizovat
 • dbát na ochranu kulturních památek, usilovat o znovuosídlení Ratibořic a rozvíjet aktivity přispívající ke zlepšení celkového stavu BÚ
 • informovat své členy i veřejnost o stavu BÚ i o činnostech spolku, pořádat besedy, přednášky, výstavy, benefiční a jiné společenské akce
 • organizovat dobrovolnou práci v BÚ a jeho okolí
 • vyvíjet podnikatelské aktivity k zajištění potřebných prostředků pro činnost spolku
 • spolupracovat s orgány samosprávy,  státní správy i s dalšími organizacemi a spolky
 • vytvářet vztahy mezi občany i organizacemi, kteří žijí a působí v tomto regionu a všemi, kteří mají zájem o záchranu a obnovu Babiččina údolí

Pro více informací klikněte na název článku.Jaký má obec Slatina nad Úpou zájem o SPZBU?:

Slatina nad Úpou patří do katastrálního celku Národní kulturní památky Babiččino údolí díky své jedinečné architektuře podkrkonošských chalup a také do Národní přírodní památky Babiččino údolí díky svému umístění v blízkosti protékající řeky Úpy. 

Národní přírodní památka Babiččino údolí

Nachází se v Královéhradeckém kraji v katastrálních územích Červená Hora, Česká Skalice, Malá Skalice, Ratibořice u České Skalice, Slatina nad Úpou, Zlíč a Žernov. Celková výměra zvláště chráněného území činí přibližně 333,14 ha. Ochranné pásmo není vyhlášeno a tvoří ho území do vzdálenosti 50 m od hranic NPP (§ 37 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.). Předmětem ochrany je zde harmonická kulturní krajina se zbytky přirozených porostů v části údolí řeky Úpy přiléhající k městu Česká Skalice. NPP Babiččino údolí byla zřízena vyhláškou Ministerstva školství, věd a umění 35.789/52-V-VII/5, ze dne 9.6.1952 a po té dodatečně registrována výnosem Ministerstva kultury ČSR č. 14.200/88, ze dne 30.12.1988. Část území je součástí Evropsky významné lokality s názvem NATURA (Babiččino údolí - Rýzmburk CZ0520028). V Ústředním seznamu ochrany přírody (§ 42 zákona) je území evidováno pod číslem 2404.

Hodnoty tohoto jedinečného území jsou oceněny jako národní kulturní památka hned dvakrát. Architektonický a kulturní celek jako národní kulturní památka, přírodě blízké lesy a louky v nivě Úpy jako národní přírodní památka.

Národní přírodní památka Babiččino údolí vyhlášená v r.1952, je částí údolí nivy řeky Úpy mezi Českou Skalicí a Slatinou nad Úpou, okres Náchod, kvadrát 5562c. Území náleží do oblasti mírně teplé, okrsku mírně teplého a vlhkého, s mírnou zimou, pahorkatinového. Průměrné roční srážky dosahují 640 – 710 mm, za vegetační období 390 mm. Průměrná roční teplota odpovídá 7,6°C, ve vegetačním období 13,3°C. Nejteplejší a současně nejbohatší na srážky je měsíc červenec. Průměrná nadmořská výška nivy Úpy je280 m.n.m., hrany údolí dosahují okolo 300 m.n.m.

Osou Babiččina údolí je řeka Úpa, která měří pouhých 73 km, ale je po Labi největší řekou náchodského okresu. Pramení v Krkonoších, je řekou dravou, silnou, romantickou i poetickou. U hájovny v Havlovicích vtéká řeka Úpa do Babiččina údolí, do nejpůvabnější části svého toku. Protéká pod Boušínem, Mstětínem, Slatinou nad Úpou, Červenou Horou, klikatí se v lukách pod Rýzmburským altánem a za Červeným mostem směřuje k Pohodlí, Bílému mostu a Viktorčinu splavu. Malebnou architekturu údolí dotvářejí okolní zalesněné stráně i staleté smrky, modříny, douglasky, jedle, duby, lípy a habry. U Vilémova mostu pod zámkem usměrňuje proud Úpy mohutné zdymadlo a odvádí vodu do přehradního jezera Rozkoš u České Skalice. Z přehrady Rozkoš se úpská voda do svého řečiště už nevrací. Odtéká do řeky Metuje a s ní se vlévá pod josefovskou pevností do Labe. Povodí Úpy měří 517,6 km² a odvodňuje většinu území Východních Krkonoš.

Národní kulturní památky Babiččino údolí 

Na severním okraji města Česká Skalice se nalézá, turisty velmi navštěvované území, tzv. Babiččino údolí, které tímto názvem poprvé pojmenoval v roce 1878 smiřický lékař Otakar Jedlička. Rozkládá se podél řeky Úpy od České Skalice, přes Slatinu nad Úpou až po Havlovice. Národní přírodní památka Babiččino údolí má rozlohu 780 ha, z toho rozloha národní kulturní památky činí 334 ha. Při procházkách údolím vnímají návštěvníci krásu okolní přírody, zajímavé historické památky a navíc jsou vtahovány do příběhu, jehož děj sem zasadila spisovatelka Božena Němcová. Obdivují empírový zámek s anglickým parkem, Staré bělidlo, mlýn a mandl, sousoší Babička s dětmi, zámecký skleník, lovecký pavilon, Viktorčin splav i řeku Úpu. Babiččino údolí v Ratibořicích je skvělým příkladem harmonie přírodních a kulturních složek krajiny, proto patří mezi nejoblíbenější a nejnavštěvovanější místa tohoto kraje.

V roce l98l byla z České Skalice do Ratibořic nainstalována naučná stezka, kterou spravuje Muzeum Boženy Němcové. Měří 7,5 km a má 25 literárních a přírodovědných zastavení. V provozu je každoročně od května do září.

Další stezkou, která začíná v Ratibořicích je  Stezka Jakuba Míly. Okruh v délce 6 km je vybaven třemi informačními tabulemi a je v provozu celoročně.

Další informace a propagační materiály vztahující se k České Skalici, Babiččině údolí, k turistickým trasám, naučným stezkám, cyklotrasám, možnostem ubytování i tipům na další výlety po celém Kladském pomezí, naleznete v Regionálním informačním centru, které se nachází ve středu města Česká Skalice.

Pro více informací navštivte stránky SPZBU.

 Lovecký pavilon  Lovecký pavilon 1940

 Ratibořický zámek  Ratibořický zámek 1940

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8
1
9
10 11
1
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22
1
23
24 25 26 27 28 29 30

Odkazy

Mikroregion Svazek obcí 1866

Mikroregion Úpa

Czech Point

HZS nahlášení pálení:

Nahlášení pálení

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní rozhlas

mobilní verze webu

Počasí

Počasí Slatina nad Úpou

Počasí Slatina nad Úpou - Slunečno.cz

Teplota z čidla na budově úřadu

Turistický portál

Odkaz na Kladské pomezí

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:14
TÝDEN:1437
CELKEM:1310522

 • 310 obyvatel

 • Farnost Boušín

 • SDH

 • Myslivci

 • Zahrádkáři


nahoru