Obec Slatina nad Úpou
ObecSlatina nad Úpou

Dopravní informace

Jednotný systém dopravních informací pro Slatinu

Pro Vaši bezpečnou cestu a pohodlí se podívejte na aktuální informace z dopravy. Kliknutím na mapku dole budete přesměrováni na stránky www.dopravniinfo.cz s výběrem širšího okolí Slatiny nad Úpou.

Dopravní informace

Pro více informací klikněte na název článku.Jednotná dopravní vektorová mapa

Na základě usnesení vlády ČR č. 492 ze dne 8. září 1993 byla zpracována Koncepce tvorby Základní báze geografických dat (ZABAGED®), jejíž tvorbou a provozem je pověřen Český úřad zeměměřický a katastrální. Ministerstvo dopravy ČR bylo v rámci plnění usnesení pověřeno součinností s ČÚZK při poskytování prostorových a popisných údajů o dopravní infrastruktuře silniční, železniční, letecké a vodní dopravy do ZABAGED®. 

V souladu s výše popsaným požadavkem byl Ministerstvem dopravy vypsán projekt výzkumu a vývoje S505/330/003: Zavedení Základní báze geografických dat v dopravě, který řešilo Dopravní rozvojové středisko, předchůdce CDV v oblasti tvorby a provozu GIS. V rámci zmíněného úkolu byl navržen, ověřen a akceptován informační systém Jednotná dopravní vektorová mapa (JDVM) jako nástroj synchronizace, optimalizace, sdílení a publikace dat o dopravní infrastruktuře ve vektorovém formátu.

Jednotná dopravní vektorová mapa obsahuje tematické datové vrstvy týkající se správního členění ČR (správní celky a sčítací obvody, zdroj ČSÚ) data o silniční, železniční, vnitrozemské vodní a letecké dopravě (zdroj jednotliví správci dopravní infrastruktury) a k tomu doplňující informace ze sčítání silničního (zdroj ŘSD) a železničního (zdroj MD) provozu a v neposlední řadě data o nehodách v silničním provozu (zdroj Policie ČR). Dále jsou v JDVM využívána data o územních systémech ekologické stability, přírodních parcích (zdroj CENIA) a záplavových územích a povodních (zdroj Mze).

Tyto vektorizované vrstvy jsou zobrazované přes státní mapová díla Českého úřadu zeměměříčského a katastrálního (ČÚZK). Do tohoto GIS MD mají prozatím přístup pouze registrovaní uživatelé z řad státní a veřejné správy, škol a výzkumu, projekce a správci dopravní infrastruktury.

Veřejnosti přístupné jsou aplikace „Statistické vyhodnocení nehod v mapě“ a „Statistické vyhodnocení nehodovosti v silničním provozu ve vybrané lokalitě“, ve kterých jsou obsažena prostorová data o nehodách v silničním provozu od 1.1.2007 aktualizovaná ve spolupráci s Policií ČR s měsíční periodicitou.

www.jdvm.cz

 

  • 310 obyvatel

  • Farnost Boušín

  • SDH

  • Myslivci

  • Zahrádkáři


nahoru