Obec Slatina nad Úpou
ObecSlatina nad Úpou

Územní plán obce

Územní plán Slatiny nad Úpou

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou vydalo na svém zasedání dne 12. 5. 2020 pod číslem usnesení 20/03/12 - 2020/05/12 územní plán Slatiny nad Úpou formou opatření obecné povahy. Územní plán nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2020.

Textová část

 

Grafická část

 

 

Územní studie Slatina nad Úpou lokality ZB4, ZB5, ZD4

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou vzalo svým usnesením číslo 21/01/04-2021/01/19 ze dne 19. ledna 2021 na vědomí  „Územní studii Slatiny nad Úpou lokality ZB4, ZB5, ZD4“ v tomto členění:

Stejný obsah naleznete na webových stránkách ORP – úseku územního plánování:

https://www.mestonachod.cz/urad/vystavba/uzemni-studie-slatina.asp

 

Sparostka obce - Marie Pokorná

Místostarosta obce - Jaroslav Kordina

  • 310 obyvatel

  • Farnost Boušín

  • SDH

  • Myslivci

  • Zahrádkáři


nahoru