Obec Slatina nad Úpou
ObecSlatina nad Úpou

Partnerství

Mikroregion Úpa

Mikroregion ÚpaDobrovolný svazek obcí ÚPA sdružuje 19 obcí a dvě města, která se rozkládají poblíž řeky Úpy. Přesto, že Úpa není největším tokem světa ani regionu, přesto je to ta z nejkrásnějších řek, která regionem protéká. Možná i proto, že se o ní ve svém proroctví zmínila i Sibyla a na jejích březích si hrávala Barunka, která později už jako spisovatelka se o Úpě mnohokrát zmiňovala.
Slatina nad Úpou je členem Mikroregionu Úpa.

 1. Předmětem činnosti svazku je ochrana společných zájmů a veškerých aktivit, které povedou k ekonomickému, kulturnímu a sociálnímu rozvoji mikroregionu, tvořeného katastrálními územími všech členů svazku.
 2. Za předmět činnosti svazku obcí se považují i takové akce a aktivity, které činí jen některé členské obce a z objektivních důvodů se netýkají ostatních členů svazku. Výsledky těchto aktivit však jsou v zájmu svazku.
 3. Za předmět činnosti k realizaci výše uvedeného patří zejména:
 • účast v národních a mezinárodních programech
 • příprava a realizace integrovaných projektů a rozvojových strategií
 • přeshraniční spolupráce bez potřeby vzniku nové právnické osoby
 • aktivity vedoucí k postupnému vyrovnávání rozvojového potenciálu všech členů svazku

Svazek obcí 1866

Logo 1866Obec Slatina nad Úpou úzce spolupracuje na rozvoji regionu s okolními obcemi. Od roku 2002 je členem „Svazku obcí l866“, který sdružuje obce Červenou Horu, Provodov-Šonov, Slatinu nad Úpou, Studnici, Vysokov a Žernov. 

Historie svazku

Historie svazku začala dnem 15. září 1999, kdy bylo založeno „Sdružení obcí 1866“. Iniciátorem vzniku této právnické osoby byla obec Studnice. Zakladatelskými obcemi se kromě ní staly: Červená Hora, Provodov-Šonov, Vysokov a Žernov. Název sdružení byl zvolen podle historické události, neboť právě v tomto kraji se odehrály nejkrutější boje Prusko–rakouské války z roku 1866. Válečné události výrazně ovlivnily vývoj území a zanechaly zde největší koncentraci pomníčků a památníků, nesmazatelných stop této smutné události. K datu l. ledna 2002 se sdružení transformovalo na právnickou osobu s názvem „Svazek obcí 1866“, který se následně rozšířil o obec Slatinu nad Úpou.

 1. Základním motivem činnosti svazku je ochrana společných zájmů členských obcí, zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem každou účastnickou obec a společná realizace dílčích akcí a aktivit, naplňujících základní poslání svazku – přispět k dalšímu příznivému rozvoji jeho zájmového území ve prospěch všech občanů členských obcí a návštěvníků tohoto mikroregionu.
 2. Svazek se dále v předmětu své činnosti inspiruje zásadami Programu obnovy venkova, předvstupních programů Evropské unie, programů přeshraniční spolupráce a dalších podobných národních a mezinárodních programů.
 3. Jednotlivými činnostmi svazku jsou zejména:
 • Všeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území.
 • Společný postup při dosahování ekologické stability zájmového území a jeho trvalé obydlenosti.
 •  Koordinace významných investičních akcí v zájmovém území.
 • Koordinace obecních územních plánů a územní plánování v regionálním měřítku.
 • Slaďování  zájmů a činností místních samospráv a hájení zájmů svazků před orgány státní správy.
 • Vytváření, zmnožování a správa společného majetku svazku.
 • Zastupování   členů  svazku  při jednání  o společných  věcech s třetími osobami   ( orgány  státní  správy,   obchodními   partnery,  kontrolními orgány  apod. ).
 • Zajišťování a vedení  předepsané  písemné, výkresové,  technické a  jiné agendy jednotlivých společných akcí.
 • Propagace svazku a jeho zájmového území.
 • Za předmět činnosti svazku se považují i takové akce  a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí,ale korespondují se zájmy a záměry a s předmětem činnosti svazku jako celku. Pro odpovědnost za tyto akce a jejich finanční, účetní  a dokumentační zabezpečení platí stejné zásady, jako pro společné akce všech členských obcí.

Základní ustanovení

Svazek obcí, s identifikací podle následujícího článku II. těchto stanov, byl vytvořen transformací původního „Sdružení obcí 1866“, IČO: 69860947, 549 48 Studnice u Náchoda čp. 1, okres Náchod a přistoupením obce Slatina nad Úpou, podle ustanovení §151, odst. zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, po schválení „Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí“ zastupitelstvy členských obcí. Stanovy svazku obcí vycházejí z dosavadních praktických zkušeností „Sdružení obcí 1866“ při respektování ustanovení §50, odst.  zákona o obcích. Ve všech článcích stanov se svazek obcí označuje výrazem „svazek“. 

Identifikace svazku

Zakládajícími členy svazku jsou obec Červená Hora, IČO: 00486299, se sídlem Červená Hora 58, 549 41 Červený Kostelec, Obec Provodov-Šonov, IČO: 00272957, se sídlem Provodov – Šonov 134, 549 08 Šonov u Nového Města nad Metují, Obec Slatina nad Úpou, IČO: 00273023, se sídlem 549 47  Slatina nad Úpou 65, Obec Studnice, IČO: 00273082, se sídlem 549 48 Studnice 1, Obec Vysokov, IČO: 00653497, se sídlem 549 12 Vysokov 108 a Obec Žernov, IČO: 00273295, se sídlem  Žernov 112, 552 03  Česká Skalice, vše okres Náchod.

Svaz cestovního ruchu Kladské pomezí

Kladské pomezíBranka byla v roce 1997 založena jako Nadace Branka a měla 19 členů. Podnět k založení dal Okresní úřad Náchod, za účelem rozvoje cestovního ruchu v okrese a finanční dotací tuto činnost podporoval do konce roku 1999. Vzhledem k omezeným možnostem členství a formy činnosti byla v roce 2000 nadace transformována na tyto subjekty: Svaz cestovního ruchu BRANKA a BRANKA, obecně prospěšná společnost. Nově se jedná o Svaz cestovního ruchu Kladské pomezí.
Slatina nad Úpou je členem Svazu cestovního ruchu Kladské pomezí.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6
1
7
8
1
9 10 11 12 13
2
14
15 16 17 18 19 20 21
1
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Odkazy

Mikroregion Svazek obcí 1866

Mikroregion Úpa

Czech Point

HZS nahlášení pálení:

Nahlášení pálení

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní rozhlas

mobilní verze webuPodněty a problémy

Počasí

Počasí Slatina nad Úpou

Počasí Slatina nad Úpou - Slunečno.cz

Teplota z čidla na budově úřadu

Turistický portál

Odkaz na Kladské pomezí  Kladské pomezí aplikace

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:291
TÝDEN:2394
CELKEM:1322363

 • 310 obyvatel

 • Farnost Boušín

 • SDH

 • Myslivci

 • Zahrádkáři


nahoru