Obec Slatina nad Úpou
ObecSlatina nad Úpou

V sobotu 21. května od 20:00 bude na přírodním parketu taneční zábava (k tanci a poslechu zahraje NANOVOR)

Strategické dokumenty

Základním plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, je program rozvoje obce (PRO). Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce. Na základě poznání situace, názorů a potřeb občanů, podnikatelů, zájmových organizací a dalších subjektů v obci formuluje představy o budoucnosti obce spolu s činnostmi vedoucími k naplnění dohodnutých představ. Program rozvoje obce se zpracovává na období 4–7 let. Dlouhodobý pohled rozvoje obce je obsažen ve strategické vizi pro období 10–20 let.

 

Metodika a význam je dobře popsán zde: odkaz na článek

Program rozvoje obce Slatina nad Úpou na období 2019 - 2028 je ke stažení zde:

Celý dokument PRO Slatina nad Úpou na období let 2019-2028

dokumety ve formátu PDF

1. PRO Slatina nad Úpou na období let 2019-2028 - 1 Úvod 

2. PRO Slatina nad Úpou na období let 2019-2028 - 2 Analytická část

3. PRO Slatina nad Úpou na období let 2019-2028 - 3 Strategická část

4. PRO Slatina nad Úpou na období let 2019-2028 - 4 Akční plán

5. PRO Slatina nad Úpou na období let 2019-2028 - 5 Implementační část

6. PRO Slatina nad Úpou na období let 2019-2028 - 6 Přílohy

 

Program byl zpracován jako Projekt Efektivní správa obcí Červenokostelecka a Českoskalicka reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007446 za podpory Evropské Unie.

Odkaz na projekt

Předávací protokol je zde: dokument ve formáto PDF 

 Strana 1

 Strana 2

 

  • 310 obyvatel

  • Farnost Boušín

  • SDH

  • Myslivci

  • Zahrádkáři


nahoru