Obec Slatina nad Úpou
ObecSlatina nad Úpou

Prostorové informace

Odkazy na zdroje prostorových informací vztahující se k naší obci:

 

Odkaz na www  Mapy katastru nemovitostí KÚ Slatina nad Úpou

LogoAplikace mapový server umožňuje náhled na majetkové mapy propojení na ČÚZK.

 

 

Odkaz na www  Technická mapa Obce Slatina nad Úpou 

LogoAplikace technická mapa umožňuje náhled na polohopisné (přesně umístěné viditelné prvky) informace ve vybraných místech (uliční čáry) nebo místech určených k rozvoji obce .

 

 

Odkaz na www  Nahlížení do katastru nemovitostí 

LogoAplikace umožňuje získávat některé vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel, staveb a jednotek (bytů nebo nebytových prostorů), evidovaných v katastru nemovitostí

 

  • 310 obyvatel

  • Farnost Boušín

  • SDH

  • Myslivci

  • Zahrádkáři


nahoru