Obec Slatina nad Úpou
ObecSlatina nad Úpou

Bohatství flóry - Mikšova lípa

Bohatství flóry - Mikšova lípa

V noci z 27. na 28. října 2002 byla silným větrem zničen památný strom „Mikšova lípa“. I přesto, že pominuly důvody ochrany stojí se o ní malinko zmínit. Zajimavé je i to, že šest let po svém „umrtí“ je uváděna v tištěných textech a mapach (Broumovsko Kladské pomezí sever 1:25000, novinka 2008) tak v digitálních mapách.

Zkrácenou formou uvedeme dva dokumenty. První je prohlášení za chráněný strom a druhý je odnětí ochrany. Pro lepší představu připojujeme několik obrázků. Není to častý úkaz, ale z uvedeného je jasné, že ani státní ochrana památného stromu nemůže zabránit ohrožení majetku a jiným kalamitám. 

Dobová fotografie pořízená k žádostí o zřízení ochranyProhlášení o ochraně přírodního výtvoru „Mikšova lípa“ Lípa malolistá (Tilia cordata) na ppč.38 v kú. Slatina nad Úpou bylo sepsáno dne 24.4.1981 odborem kultury Okresního národního výboru v Náchodě za přítomnosti vlastníka pozemku pana Františka Mikeše a předsedy místního národního výboru pana Jaroslava Malého. Dále je uváděno: souřadnice na mapovém listu Br 9-8 SMO 1:5000 (x = 32,1 cm y = 15,2 cm), obvod kmene v 1,3 m je 5,17 m, výška 29 m, atáří odhadováno na 250 let, zdravotní stav dobrý, navrhovatel Ing. Jiří Vaňek 2.6.1978. Důvodem ochrany je „Mimořádně silný a vyspělý strom – významný krajinotvorný“. Ochranným pásmem je svislý průmět koruny stromu.

Městský úřad v Červeném Kostelci vydal „Rozhodnutí o zrušení ochrany památného stromu lípy malolisté na pozemku st.p.č. 38 v kú. Slatina nad Úpou dne 6.11.2002 pod č.j. Výst./4309/1121/02/Kr. 

Místním šetřením bylo zjištěno, že v noci z 27. na 28. října 2002 za působení silného větru došlo ke zřícení stomu Lípy malolisté zvané „Mikšova lípa“. Tuto skutečnost dosvědčili pan Václav Pacák a Jiří Vaňek náhodně přítomní místní občané. 
Došlo ke zlomení kmene stromu ve výšce cca 150 cm nad zemí. V kmeni byla dutina o průměru cca 75 cm vzniklá vyhnitím dřeva a líka působením vody, která se do stromu dostávala otevřenými dutinami v úžlabí kosterních větví ve výšce 6 a 8 metrů o kterých se nevědělo. Dále se konstatuje, že padlý strom vykazuje patrné známky odlistění (defoliace) a napadení dřeva houbovými plodnicemi. Tyto skutečnosti vedly k výroku o zrušení ochrany tohoto stromu. 

Foto z roku 2002

Foto z roku 2002

Foto z roku 2002

Datum vložení: 1. 2. 2014 0:00
Datum poslední aktualizace: 1. 2. 2014 0:00
Autor:

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
1
11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Odkazy

Mikroregion Svazek obcí 1866

Mikroregion Úpa

Czech Point

HZS nahlášení pálení:

Nahlášení pálení

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní rozhlas

mobilní verze webu

Počasí

Počasí Slatina nad Úpou

Počasí Slatina nad Úpou - Slunečno.cz

Teplota z čidla na budově úřadu

Turistický portál

Odkaz na Kladské pomezí

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0
  • 310 obyvatel

  • Farnost Boušín

  • SDH

  • Myslivci

  • Zahrádkáři


nahoru