Obec Slatina nad Úpou
ObecSlatina nad Úpou

DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI 9/2021

DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI 9/2021

Informace nejen pro podnikatele

Vážené dámy, vážení pánové,  

v rámci MONITORINGU DOTAČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ Vám ve spolupráci s Královéhradeckým krajem zasíláme informace k aktuálním možnostem čerpání dotací (nejen) pro podnikatele:

PROGRAM PODPORY LOKÁLNÍ EKONOMIKY

Dotační program byl schválen Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 13.09.2021.

Odkaz: http://dotace.kr-kralovehradecky.cz

Účel dotace:  Marketingové aktivity dle současných trendů – tvorba a modernizace/redesing webových stránek, FB kampaně, tiskové i mediální kampaně apod. Pořízení prezentačního stánku pro prodej na trzích. Tvorba loga a logomanuálu. Rezervační systémy pro služby - Tvorba nebo modernizace on-line rezervačních systémů pro poskytovatele služeb.

Rozmezí poskytnuté dotace: 30 000 Kč – 50 000 Kč

Lhůta pro podání žádosti o dotaci od 09.12.2021 (8:00 hod.)  do 17.01.2022 (14:00 hod.) v aplikaci DOTIS

Způsobilý žadatel: Živnostníci a drobní podnikatelé do 30 zaměstnanců. U účelu 3 s provozovnou v obci do 10.000 obyvatel.

Pro účel 1 a 2 jsou způsobilými žadateli držitelé platného certifikátu Regionální produkt nebo jiného certifikátu krajské úrovně, případně subjekty zapojené do kampaně Regiony sobě.

Uznatelné výdaje: Výdaje bezprostředně spojené s realizací projektu.

 

DOTAČNÍ PROGRAM PRO PROVOZOVATELE MALÝCH PRODEJEN „OBCHŮDEK 2021+“

Dotační program je financován z prostředků poskytnutých Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR

odkaz: https://www.obchudek2021plus.cz/

NEINVESTIČNÍ DOTACE v maximální částce do 50.000 Kč

Účel dotace: podpora provozovatelů malých obchodů

Lhůta pro podání žádosti o dotaci:  od 01.11.2021 8:00 hod. do 30.11.2021 14:00 hod.

v aplikaci DOTIS na adrese: dotace.kr-kralovehradecky.cz

Způsobilý žadatel: Podnikatelský subjekt (obec, právnická či fyzická osoba), který vlastní maloobchodní prodejnu, která se nachází v obci do 1000 obyvatel, nebo v obci do 3000 obyvatel, jejíž část/ti obce (místní část) mají do 1000 obyvatel a na jejímž území (místní části do 1 000 obyvatel) se nachází maximálně jedna maloobchodní prodejna spadající do CZ-NACE 47.11 Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách. 

Uznatelné výdaje: Výdaje vynaložené na zaměstnance, který se podílí (podílejí) na chodu prodejny, výdaje vynaložené na nájem prodejny/skladu, vytápění, osvětlení a služby související s prostorami, u kterých je možné prokázat, že souvisí s obchodem, výdaje spojené s telekomunikačními službami a připojením k internetu, výdaje spojené s obsluhou bezhotovostních plateb.

 

KOTLÍKOVÉ DOTACE 2021+

Dotační program je financován z prostředků poskytnutých Ministerstvem životního prostředí ČR

Odkaz: https://kr-kralovehradecky.cz/kotliky.htm

Účel dotace: pořízení kondenzačního plynového kotle, tepelného čerpadla nebo kotle na biomasu s ručním či automatickým přikládáním.

Max. výše dotace (95 %) na

kotel na biomasu (ruční nebo automatické přikládání paliva): 130 000 Kč

tepelné čerpadlo: 130 000 Kč

plynový kondenzační kotel: 100 000 Kč

Předpokládaný termín pro příjem žádostí je jaro 2022.

Způsobilý žadatel: Dotaci může získat každá fyzická osoba, která je vlastníkem rodinného domu, trvale obývané stavby pro individuální rekreaci nebo bytové jednotky v bytovém domě a zároveň splní podmínky nízkopříjmové domácnosti.

Uznatelné výdaje: Mohou být také související stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, úprava spalinových cest, náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním kotle/čerpadla do provozu či náklady na projektovou dokumentaci (pozn. nejedná se o náklady na zpracování žádosti o dotaci).

 

KREATIVNÍ VOUCHERY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Dotační program byl schválen Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 13.09.2021.

Odkaz: http://dotace.kr-kralovehradecky.cz

Účel dotace: Kreativní voucher je finanční podpora poskytnutá Královehradeckým krajem příjemci podpory na posílení spolupráce způsobilých žadatelů s kreativci, kteří jsou registrováni v galerii kreativců publikované na portále www.proinovace.cz.

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu KHK na podporu stanovených účelů je 1 mil. Kč, rozmezí poskytnuté individuální dotace je 50 000 Kč – 150 000 Kč.

Lhůta pro podání žádosti o dotaci od 09.12.2021 (8:00 hod.)  do 17.01.2022 (14:00 hod.) v aplikaci DOTIS

Způsobilý žadatel: mikropodnik, malý a střední podnik [vymezený DOPORUČENÍM KOMISE č. 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků, a NAŘÍZENÍM KOMISE (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách] se sídlem nebo provozovnou v Královéhradeckém kraji. Provozovna je identifikována „Identifikačním číslem provozovny“, které se zapisuje do Rejstříku živnostenského podnikání.

Uznatelné výdaje: Výdaje bezprostředně spojené s realizací projektu dle rozpočtu uvedeného v žádosti o dotaci, zejména: nákup kreativních služeb od poskytovatele kreativních služeb uvedeného v seznamu na webových stránkách:  https://www.proinovace.cz/cs/kreativci/galerie-kreativcu a pořízení nehmotného investičního majetku nákupem od kreativce v rámci uzavřené smlouvy mezi žadatelem a kreativcem.

 

Více informací zasílám v přiložených dokumentech.

PODPORA LOKÁLNÍCH EKONOMIK (39.88 kB)

OBCHŮDEK 2021+ (54.12 kB)

KOTLÍKOVÉ DOTACE 2021+ (41.09 kB)

KREATIVNÍ VOUCHERY (57.91 kB)

S přáním příjemného dne

 

Mgr. Ivana Kudrnáčová 

odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací

vedoucí odboru regionálního rozvoje,grantů a dotací

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Pivovarské náměstí 1245

500 03  Hradec Králové

tel.: 495 817 229, 606 622 122

e-mail: ikudrnacova@kr-kralovehradecky.cz

www.kralovehradeckykraj.eu

www.kr-kralovehradecky.cz

Datum vložení: 24. 9. 2021 0:00
Datum poslední aktualizace: 24. 9. 2021 0:00
Autor: Ing. Jaroslav Kordina

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
1
1
1
2
1

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní rozhlas

mobilní verze webu

Počasí

Počasí Slatina nad Úpou

Počasí Slatina nad Úpou - Slunečno.cz

Teplota z čidla na budově úřadu

Turistický portál

Odkaz na Kladské pomezí

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0
  • 310 obyvatel

  • Farnost Boušín

  • SDH

  • Myslivci

  • Zahrádkáři


nahoru